หน้าแรก

อัพเดทข้อมูลสมาชิก

อัพเดทข้อมูลสมาชิก

ลูกค้าเลือกประเภทของลูกค้าก่อนค่ะ โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 ประเภท

  1. บุคคลธรรมดา (นามบุคคล)
  2. รูปแบบบริษัท
  3. ผู้รับเหมา (รูปแบบบริษัท)

หมายเหตุ : การสมัครเป็นสมาชิกบีบีแอร์ ทำให้เราซื้อแอร์ได้ง่ายและสามารถดูข้อมูลแอร์ที่เราซื้อ เช่น หมายเลขเครื่องคอยด์เย็น หมายเลขเครื่องคอยด์ร้่อน บัตรรับประกัน วันที่ซื้อแอร์ ประวัติการService เป็นต้นอีเมล์ที่ใช้สำหรับ Log in ใน www.bbairtrading.comm เพื่อใช้สำหรับดูประวัติแอร์และสั่งซื้อแอร์ข้อมูลลูกค้าที่อยู่แนบไฟล์


เช่น แบบแปลน, แบบ BOQ, รูปหน้างาน, ไฟล์ AutoCAD เป็นต้น

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น