หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศทาง มอก.

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCAE12AB/TTKE12HB

มอก. Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,932 35,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
34,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE12AB/TTKE12HB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,932 บาท
35,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
34,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE18AB/TTKE18HB

มอก. Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 54,175 38,284
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,284 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE18AB/TTKE18HB
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,175 บาท
38,284 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,284 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE24AB/TTKE24HB

มอก. Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,742 45,852
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,852 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE24AB/TTKE24HB
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,742 บาท
45,852 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,852 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE30AB/TTKE30HB

มอก. Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 68,837 52,504
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
51,504 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE30AB/TTKE30HB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,837 บาท
52,504 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
51,504 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB/TTKE36KB

มอก. Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 72,621 56,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB/TTKE36KB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,621 บาท
56,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB/TTKE36KD

มอก. Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 73,702 57,369
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,369 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB/TTKE36KD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,702 บาท
57,369 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,369 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE42AB/TTKE42KD

มอก. Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,086 62,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
61,532 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE42AB/TTKE42KD
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,086 บาท
62,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
61,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE48AB/TTKE48KD

มอก. Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 87,734 71,181
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
70,181 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE48AB/TTKE48KD
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,734 บาท
71,181 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
70,181 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE60AB/TTKE60KD

มอก. Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 92,146 75,372
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
74,372 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE60AB/TTKE60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,146 บาท
75,372 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
74,372 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น