หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศทาง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CK09BA-MNVJE/KC09BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 50,808 30,128
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
29,128 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK09BA-MNVJE/KC09BA-RSVJE
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,808 บาท
30,128 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
29,128 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK13BA-MNVJE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 53,282 31,983
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
30,983 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK13BA-MNVJE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,282 บาท
31,983 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
30,983 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 57,097 34,842
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
33,842 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,097 บาท
34,842 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
33,842 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.18 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 64,004 38,473
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,473 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,004 บาท
38,473 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,473 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK30B-MNVJE/KC30B-RSVJE

เบอร์ 5 12.78 Btu/hW 32,800 BTU ไร้สาย 220 V 76,818 46,457
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,457 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK30B-MNVJE/KC30B-RSVJE
32,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,818 บาท
46,457 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,457 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE

เบอร์ 5 12.61 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 83,106 51,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,106 บาท
51,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK36B-MNVJE/KC36B-RSYJE

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 85,684 53,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK36B-MNVJE/KC36B-RSYJE
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,684 บาท
53,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.57 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,884 57,712
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,712 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,884 บาท
57,712 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,712 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK44B-MNVJU/KC40B-RSYJU

UCP 11.13 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,378 54,590
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
53,590 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK44B-MNVJU/KC40B-RSYJU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,378 บาท
54,590 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
53,590 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK48B-MNVJU/KC48B-RSYJU

UCP 10.62 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,162 56,677
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,677 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK48B-MNVJU/KC48B-RSYJU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,162 บาท
56,677 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,677 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK60B-MNVJU/KC60B-RSYJU

UCP 11.08 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 96,846 60,901
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,901 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK60B-MNVJU/KC60B-RSYJU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,846 บาท
60,901 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,901 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น