หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศทาง เบอร์ 5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCAE12AB5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 13,100 BTU ไร้สาย 220 V 52,013 36,122
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
35,122 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE12AB5/TTKE12HB5
13,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,013 บาท
36,122 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
35,122 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE18AB5/TTKE18HB5

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 19,900 BTU ไร้สาย 220 V 57,743 41,852
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,852 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE18AB5/TTKE18HB5
19,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,743 บาท
41,852 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,852 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE24AB5/TTKE24HB5

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 62,283 46,392
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,392 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE24AB5/TTKE24HB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,283 บาท
46,392 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,392 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE30AB5/TTKE30KB5

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 74,026 57,693
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,693 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE30AB5/TTKE30KB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,026 บาท
57,693 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,693 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB5/TTKE36KB5

เบอร์ 5 12.50 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 81,053 64,720
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,720 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB5/TTKE36KB5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,053 บาท
64,720 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,720 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB5/TTKE36KD5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,134 65,801
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,801 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB5/TTKE36KD5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,134 บาท
65,801 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,801 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE42AB5/TTKE42KD5

เบอร์ 5 13.50 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,113 69,559
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
68,559 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE42AB5/TTKE42KD5
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,113 บาท
69,559 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
68,559 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ012X110FRR0/38RLJ012R100

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 60,772 39,354
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
38,354 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ012X110FRR0/38RLJ012R100
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,772 บาท
39,354 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
38,354 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ018X110FRR0/38RLJ018R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 66,949 43,184
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
42,184 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ018X110FRR0/38RLJ018R120
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,949 บาท
43,184 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
42,184 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ024X110FRR0/38RLJ024R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 77,759 49,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,887 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ024X110FRR0/38RLJ024R120
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,759 บาท
49,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ030X110FRR0/38RLJ030R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 89,602 57,347
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,347 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ030X110FRR0/38RLJ030R100
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,602 บาท
57,347 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
56,347 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X110FRR0/38RLJ036R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 94,786 60,561
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,561 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X110FRR0/38RLJ036R100
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,786 บาท
60,561 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,561 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X110FRS1/38RLJ036S101

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 96,441 61,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
60,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X110FRS1/38RLJ036S101
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
96,441 บาท
61,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
60,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X310FRR0/38RLJ036R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 96,772 61,792
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
60,792 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X310FRR0/38RLJ036R300
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,772 บาท
61,792 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
60,792 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ040X110FRR0/38RLJ040R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 220 V 100,155 63,949
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
62,949 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ040X110FRR0/38RLJ040R100
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
100,155 บาท
63,949 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
62,949 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ040X310FRR0/38RLJ040R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 102,582 65,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ040X310FRR0/38RLJ040R300
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,582 บาท
65,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น