หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบสี่ทิศทาง เบอร์ 5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCCE122B5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,875 42,344
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
41,344 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE122B5/TTKE12HB5
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,875 บาท
42,344 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
41,344 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE182B5/TTKE18HB

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 19,000 BTU ไร้สาย 220 V 71,141 46,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,646 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE182B5/TTKE18HB
19,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,141 บาท
46,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE242B5/TTKE24HB5

เบอร์ 5 13.87 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 80,076 49,768
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,768 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE242B5/TTKE24HB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,076 บาท
49,768 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,768 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE302B5/TTKE30KB5

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 91,146 64,565
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,565 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE302B5/TTKE30KB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
91,146 บาท
64,565 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,565 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B5/TTKE36KB5

เบอร์ 5 13.04 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 97,875 65,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B5/TTKE36KB5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
97,875 บาท
65,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
64,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B5/TTKE36KD5

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 99,419 66,937
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
65,937 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B5/TTKE36KD5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
99,419 บาท
66,937 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
65,937 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH18AVR/YCLH18AVR

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 18,798 BTU ไร้สาย 220 V 48,746 40,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH18AVR/YCLH18AVR
18,798 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,746 บาท
40,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH25AVR/YCLH25AVR

เบอร์ 5 13.49 Btu/hW 25,730 BTU ไร้สาย 220 V 57,406 48,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
47,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH25AVR/YCLH25AVR
25,730 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,406 บาท
48,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
47,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH30AVR/YCLH30AVR

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 30,390 BTU ไร้สาย 220 V 58,879 49,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH30AVR/YCLH30AVR
30,390 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,879 บาท
49,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH36ASR/YCLH36AYR

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 35,650 BTU ไร้สาย 380 V 69,085 58,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
57,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH36ASR/YCLH36AYR
35,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
69,085 บาท
58,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
57,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH36AVR/YCLH36AVR

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 35,103 BTU ไร้สาย 220 V 67,126 56,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH36AVR/YCLH36AVR
35,103 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,126 บาท
56,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0131UP/38TGF0131A1

เบอร์ 5 13.46 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 59,227 35,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
34,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0131UP/38TGF0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,227 บาท
35,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
34,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0181UP/38TGF0181A1

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 64,081 37,803
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
36,803 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0181UP/38TGF0181A1
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,081 บาท
37,803 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
36,803 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLJ018X110FRR0/38RLJ018R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 76,436 49,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,067 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLJ018X110FRR0/38RLJ018R120
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,436 บาท
49,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
48,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0241UP/38TGF0241A1

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 69,340 40,379
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,379 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0241UP/38TGF0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,340 บาท
40,379 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,379 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLJ024X110FRR0/38RLJ024R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 87,356 55,837
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
54,837 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLJ024X110FRR0/38RLJ024R120
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,356 บาท
55,837 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
54,837 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น