หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบสี่ทิศทาง มอก.

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCCE182B/TTKE18HB

มอก. 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 67,831 37,833
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
36,833 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE182B/TTKE18HB
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,831 บาท
37,833 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
36,833 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE242B/TTKE24HB

มอก. 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 76,105 40,844
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,844 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE242B/TTKE24HB
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,105 บาท
40,844 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,844 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE302B/TTKE30KB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 84,196 51,450
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,450 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE302B/TTKE30KB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,196 บาท
51,450 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,450 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B/TTKE36KB

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 92,249 53,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,601 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B/TTKE36KB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,249 บาท
53,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B/TTKE36KD

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,793 54,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
53,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B/TTKE36KD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,793 บาท
54,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
53,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE422B/TTKE42KD

มอก. 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 102,803 59,709
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
58,709 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE422B/TTKE42KD
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,803 บาท
59,709 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
58,709 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE482B/TTKE48KD

มอก. 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 109,421 64,761
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,761 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE482B/TTKE48KD
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,421 บาท
64,761 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
63,761 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE602B/TTKE60KD

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 120,526 70,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
69,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE602B/TTKE60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,526 บาท
70,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
69,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST18AVR/YCLT18AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 49,158 41,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST18AVR/YCLT18AVR
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,158 บาท
41,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST25AVR/YCLT25AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 53,901 45,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST25AVR/YCLT25AVR
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,901 บาท
45,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST30AVR/YCLT30AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 57,126 47,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
46,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST30AVR/YCLT30AVR
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,126 บาท
47,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
46,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST32ASR/YCLT32AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU ไร้สาย 380 V 63,106 53,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST32ASR/YCLT32AYR
32,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,106 บาท
53,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST32AVR/YCLT32AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU ไร้สาย 220 V 60,322 50,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
49,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST32AVR/YCLT32AVR
32,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,322 บาท
50,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
49,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST36ASR/YCLT36AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 63,930 53,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,989 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST36ASR/YCLT36AYR
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,930 บาท
53,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
52,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST36AVR/YCLT36AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,353 51,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST36AVR/YCLT36AVR
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,353 บาท
51,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
50,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST40ASR/YCLT40AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 40,300 BTU ไร้สาย 380 V 66,625 56,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST40ASR/YCLT40AYR
40,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,625 บาท
56,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น