หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ม่านอากาศ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CAAC 18

มอก. 180 cm. ไร้สาย 220 V 19,400 15,630
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
14,630 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CAAC 18
180 cm.
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,400 บาท
15,630 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
14,630 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CAAC 09

มอก. 90 cm. ไร้สาย 220 V 11,300 9,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
8,952 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CAAC 09
90 cm.
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
11,300 บาท
9,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
8,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CAAC 12

มอก. 120 cm. ไร้สาย 220 V 13,700 11,635
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
10,635 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CAAC 12
120 cm.
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
13,700 บาท
11,635 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
10,635 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CAAC 15

มอก. 150 cm. ไร้สาย 220 V 15,900 13,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
12,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CAAC 15
150 cm.
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
15,900 บาท
13,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
12,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น