หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AP48KC1QRA/1U48NC1QRB

มอก. 2.97 Btu/h/w 47,779 BTU ไร้สาย 380 V 61,336 50,485
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
49,485 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AP48KC1QRA/1U48NC1QRB
47,779 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
61,336 บาท
50,485 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
49,485 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AP96FS1ERA/1U96WS1QRB

มอก. 2.67 Btu/h/w 95,560 BTU ไร้สาย 380 V 105,721 94,869
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
93,869 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AP96FS1ERA/1U96WS1QRB
95,560 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,721 บาท
94,869 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
93,869 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HPU-24FVP03T

เบอร์ 5 18.63 Btu/h/w 23,590 BTU ไร้สาย 220 V 54,516 43,664
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
42,664 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HPU-24FVP03T
23,590 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,516 บาท
43,664 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
42,664 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AP48KC1QRA/1U48NC1QAB

มอก. 3.04 Btu/h/w 45,731 BTU ไร้สาย 380 V 54,174 43,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
42,322 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AP48KC1QRA/1U48NC1QAB
45,731 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,174 บาท
43,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
42,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HPU-24FSG03T

เบอร์ 5 20.81 Btu/h/w 23,915 BTU ไร้สาย 220 V 47,606 36,754
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,754 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HPU-24FSG03T
23,915 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,606 บาท
36,754 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,754 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1200/CS-33

มอก. 10.33 Btu/hW 33,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,368 30,517
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
29,517 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1200/CS-33
33,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,368 บาท
30,517 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
29,517 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1200/CS-33TH

มอก. 10.66 Btu/hW 33,100 BTU ไร้สาย 380 V 42,779 31,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
30,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1200/CS-33TH
33,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
42,779 บาท
31,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
30,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1200/CS-36

มอก. 10.40 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,020 31,168
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
30,168 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1200/CS-36
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,020 บาท
31,168 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
30,168 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1200/CS-36TH

มอก. 10.74 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 43,322 32,470
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
31,470 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1200/CS-36TH
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
43,322 บาท
32,470 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
31,470 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-38

มอก. 10.30 Btu/hW 38,200 BTU ไร้สาย 220 V 46,035 35,183
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
34,183 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-38
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,035 บาท
35,183 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
34,183 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-38TH

มอก. 10.64 Btu/hW 38,200 BTU ไร้สาย 380 V 47,120 36,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-38TH
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
47,120 บาท
36,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-40

มอก. 10.61 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 46,577 35,725
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
34,725 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-40
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,577 บาท
35,725 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
34,725 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-41TH

มอก. 10.61 Btu/hW 40,600 BTU ไร้สาย 380 V 47,663 36,811
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,811 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-41TH
40,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
47,663 บาท
36,811 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
35,811 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-45TH

มอก. 10.33 Btu/hW 45,300 BTU ไร้สาย 380 V 48,748 37,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
36,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-45TH
45,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
48,748 บาท
37,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
36,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK1600/CU-48TH

มอก. 10.40 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 49,290 38,438
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
37,438 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK1600/CU-48TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
49,290 บาท
38,438 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
37,438 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

APK1600/CU-50TH

มอก. 10.56 Btu/hW 51,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
APK1600/CU-50TH
51,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น