หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น มอก.

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

40QBY018X-10FW/38RLY018R100

มอก. 18,084 BTU มีสาย 220 V 43,647 28,380
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
27,380 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY018X-10FW/38RLY018R100
18,084 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
43,647 บาท
28,380 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
27,380 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY024X-10FW/38RLY024R100

มอก. 24,225 BTU มีสาย 220 V 49,833 32,351
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
31,351 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY024X-10FW/38RLY024R100
24,225 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
49,833 บาท
32,351 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
31,351 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY030X-10FW/38RLY030R100

มอก. 30,026 BTU มีสาย 220 V 56,778 36,810
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
35,810 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY030X-10FW/38RLY030R100
30,026 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
56,778 บาท
36,810 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
35,810 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY036X-10FW/38RLY036R100

มอก. 36,167 BTU มีสาย 220 V 62,096 40,224
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,224 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY036X-10FW/38RLY036R100
36,167 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
62,096 บาท
40,224 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,224 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY036X-10FW/38RLY036S101

มอก. 36,167 BTU มีสาย 220 V 63,506 41,129
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,129 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY036X-10FW/38RLY036S101
36,167 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
63,506 บาท
41,129 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,129 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY036X-10FW/38RLY036R300

มอก. 36,167 BTU มีสาย 380 V 63,832 41,338
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,338 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY036X-10FW/38RLY036R300
36,167 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
63,832 บาท
41,338 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
40,338 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY040X-10FW/38RLY040R100

มอก. 40,262 BTU มีสาย 220 V 70,126 45,378
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,378 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY040X-10FW/38RLY040R100
40,262 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
70,126 บาท
45,378 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
44,378 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY040X-10FW/38RLY040R300

มอก. 40,262 BTU มีสาย 380 V 71,862 46,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY040X-10FW/38RLY040R300
40,262 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
71,862 บาท
46,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
45,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY048X-10FW-1/38RLY048R300-1

มอก. 48,000 BTU มีสาย 380 V 81,520 52,693
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
51,693 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY048X-10FW-1/38RLY048R300-1
48,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
81,520 บาท
52,693 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
51,693 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY048X-10FW-1/38RLY048S301-1

มอก. 48,000 BTU มีสาย 380 V 86,729 56,038
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,038 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY048X-10FW-1/38RLY048S301-1
48,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
86,729 บาท
56,038 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,038 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY060X-10FW-1/38RLY060R300-1

มอก. 60,000 BTU มีสาย 380 V 91,070 58,825
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
57,825 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY060X-10FW-1/38RLY060R300-1
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
91,070 บาท
58,825 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
57,825 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY060X-10FW-1/38RLY060S301-1

มอก. 60,000 BTU มีสาย 380 V 93,566 60,428
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,428 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY060X-10FW-1/38RLY060S301-1
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
93,566 บาท
60,428 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,428 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY048X-10FW-1/38LHY048S301-1

มอก. 48,000 BTU มีสาย 380 V 86,729 56,038
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,038 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY048X-10FW-1/38LHY048S301-1
48,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
86,729 บาท
56,038 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
55,038 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QBY060X-10FW-1/38LHY060S301-1

มอก. 60,000 BTU มีสาย 380 V 93,566 60,428
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,428 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QBY060X-10FW-1/38LHY060S301-1
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
93,566 บาท
60,428 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
59,428 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น