หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

มอก. 98,000 BTU ไร้สาย 380 V 228,672 164,221
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
163,221 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ100LFA0/APUQ100LFA0
98,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
228,672 บาท
164,221 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
163,221 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APNQ36GR5A4/APUQ36GR5A4

เบอร์ 5 15.22 Btu/hW 36,000(10,800-37,000) BTU ไร้สาย 220 V 81,086 58,418
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
57,418 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ36GR5A4/APUQ36GR5A4
36,000(10,800-37,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,086 บาท
58,418 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
57,418 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

มอก. 16.92 Btu/hW 46,000(13,800-49,000) BTU ไร้สาย 220 V 93,349 67,208
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
66,208 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
46,000(13,800-49,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
93,349 บาท
67,208 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
66,208 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

มอก. 17.03 Btu/hW ไร้สาย 380 V 93,349 67,208
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
66,208 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,349 บาท
67,208 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
66,208 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVGR08PV2SR1 /RZUR08PY2S

มอก. 7.65 Btu/hW 74,000 BTU มีสาย 380 V 199,441 120,064
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
119,064 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVGR08PV2SR1 /RZUR08PY2S
74,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
199,441 บาท
120,064 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
119,064 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVGR10PV2SR1 /RZUR10PY2S

มอก. 9.36 Btu/hW 96,000 BTU มีสาย 380 V 254,479 153,087
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
152,087 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVGR10PV2SR1 /RZUR10PY2S
96,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
254,479 บาท
153,087 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
152,087 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVPR10PY2SR /RZUR10PY2S

มอก. 9.01Btu/hW 96,000 BTU มีสาย 380 V 256,801 154,481
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
153,481 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVPR10PY2SR /RZUR10PY2S
96,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
256,801 บาท
154,481 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
153,481 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVPR15PY2SR /RZUR15PY2S

มอก. 18.30 Btu/hW 150,000 BTU มีสาย 380 V 360,724 216,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
215,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVPR15PY2SR /RZUR15PY2S
150,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
360,724 บาท
216,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
215,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVPR18PY2SR /RZUR18PY2S

มอก. 23.06 Btu/hW 176,000 BTU มีสาย 380 V 435,851 261,910
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
260,910 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVPR18PY2SR /RZUR18PY2S
176,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
435,851 บาท
261,910 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
260,910 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0181HP/38TGV0181A1

เบอร์ 5 21.10 Btu/hW 18,100(4,100-19,100) BTU มีสาย 220 V 62,855 41,489
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
40,489 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0181HP/38TGV0181A1
18,100(4,100-19,100) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
62,855 บาท
41,489 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
40,489 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0241HP/38TGV0241A1

เบอร์ 5 19.60 Btu/hW 24,200(4,100-27,200) BTU มีสาย 220 V 72,079 46,406
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
45,406 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0241HP/38TGV0241A1
24,200(4,100-27,200) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
72,079 บาท
46,406 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
45,406 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0301HP/38TGV0301A1

เบอร์ 5 19.60 Btu/hW 30,000(10,200-34,100) BTU มีสาย 220 V 89,008 57,135
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
56,135 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0301HP/38TGV0301A1
30,000(10,200-34,100) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
89,008 บาท
57,135 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
56,135 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0361HP/38TGV0361A1

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 36,100(13,600-38,200) BTU มีสาย 220 V 95,085 60,967
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
59,967 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0361HP/38TGV0361A1
36,100(13,600-38,200) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
95,085 บาท
60,967 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
59,967 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0361HP/38TGV0361A3

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 36,100(13,600-38,200) BTU มีสาย 380 V 95,085 60,967
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
59,967 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0361HP/38TGV0361A3
36,100(13,600-38,200) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
95,085 บาท
60,967 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
59,967 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0401HP/38TGV0401A1

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 40,200(13,600-45,000) BTU มีสาย 220 V 103,658 66,332
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
65,332 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0401HP/38TGV0401A1
40,200(13,600-45,000) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
103,658 บาท
66,332 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
65,332 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QGV0401HP/38TGV0401A3

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 40,200(13,600-45,000) BTU มีสาย 380 V 103,658 66,332
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
65,332 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QGV0401HP/38TGV0401A3
40,200(13,600-45,000) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
103,658 บาท
66,332 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 65 นี้
65,332 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น