หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง อินเวอร์เตอร์ 15000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVEA016/38TVEA016

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 15,000 (5,400-17,000) BTU ไร้สาย 220 V 44,029 22,936
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
21,936 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVEA016/38TVEA016
15,000 (5,400-17,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,029 บาท
22,936 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
21,936 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVDA016/38TVDA016

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 15,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,610 21,016
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
20,016 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA016/38TVDA016
15,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,610 บาท
21,016 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
20,016 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE Placeholder

MWF-15A21INV

เบอร์ 5 19.38 ไร้สาย 220 V 26,821 18,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
17,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE Placeholder
MWF-15A21INV
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,821 บาท
18,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
17,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UNFA-23-VATL/UNCA-23-VATL

มอก. 16.75 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 35,271 22,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
21,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UNFA-23-VATL/UNCA-23-VATL
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,271 บาท
22,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
21,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR15TYHYBWKNST/AR15TYHYBWKXST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 14,500 (5,000-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 31,287 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR15TYHYBWKNST/AR15TYHYBWKXST
14,500 (5,000-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,287 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15YYP-W1/SRC15YYP-W1

เบอร์ 5 18.37 Btu/hW 15,297 ( 4,436 -16,378 ) BTU ไร้สาย 220 V 39,727 23,561
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
22,561 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15YYP-W1/SRC15YYP-W1
15,297 ( 4,436 -16,378 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,727 บาท
23,561 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
22,561 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-KX15VF/MUY-KX15VF

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 15,013(4,094-15,013) BTU ไร้สาย 220 V 35,536 24,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
23,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-KX15VF/MUY-KX15VF
15,013(4,094-15,013) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,536 บาท
24,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
23,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT15VF/MUY-GT15VF

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 14,330 (5,459-16,378) BTU ไร้สาย 220 V 40,102 29,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
28,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT15VF/MUY-GT15VF
14,330 (5,459-16,378) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,102 บาท
29,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
28,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-JW15VF/MUY-JW15VF

เบอร์ 5 19.30 Btu/hW 15,012 (4,094-15,354) BTU ไร้สาย 220 V 36,493 26,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
25,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-JW15VF/MUY-JW15VF
15,012 (4,094-15,354) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,493 บาท
26,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
25,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15YW/SRC15YW

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 15,480 BTU ไร้สาย 220 V 42,264 24,345
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
23,345 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15YW/SRC15YW
15,480 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,264 บาท
24,345 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
23,345 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15YXS-W1/SRC15YXS-W1

เบอร์ 5 21.70 Btu/hW 16,069 BTU ไร้สาย 220 V 50,538 27,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
26,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15YXS-W1/SRC15YXS-W1
16,069 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,538 บาท
27,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
26,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK100YA-W1/FDC100YNA-W1

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 35,211 ( 6,824 -37,532 ) BTU ไร้สาย 220 V 88,265 52,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
51,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK100YA-W1/FDC100YNA-W1
35,211 ( 6,824 -37,532 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,265 บาท
52,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
51,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15YYS-W1/SRC15YYS-W1

เบอร์ 5 22.96 Btu/hW 15,640 ( 4,436 -17,742 ) BTU ไร้สาย 220 V 51,861 27,479
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
26,479 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15YYS-W1/SRC15YYS-W1
15,640 ( 4,436 -17,742 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,861 บาท
27,479 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
26,479 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC015AGD2-K6DNA1D/I /GWC015AGD2-K6DNA1D/O

เบอร์ 5 17.64 Btu/hW 15,040 (3,412-17,998) BTU ไร้สาย 220 V 31,957 19,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
18,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC015AGD2-K6DNA1D/I /GWC015AGD2-K6DNA1D/O
15,040 (3,412-17,998) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,957 บาท
19,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
18,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC15AGD-K6DNA1A/I /GWC15AGD-K6DNA1A/O

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 15,167 BTU ไร้สาย 220 V 33,297 21,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
20,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC15AGD-K6DNA1A/I /GWC15AGD-K6DNA1A/O
15,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,297 บาท
21,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
20,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-15VQAA03TF/HSU-15VQAA03TC

เบอร์ 5 7.1 Btu/hW 14,700 BTU ไร้สาย 220 V 23,290 17,450
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
16,450 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-15VQAA03TF/HSU-15VQAA03TC
14,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,290 บาท
17,450 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
16,450 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น