หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 44000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFW-2IQ38-44/CCS-32WTS 44(A)

- 44,015 BTU ไร้สาย 380 V 75,783 52,058
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,058 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2IQ38-44/CCS-32WTS 44(A)
44,015 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,783 บาท
52,058 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,058 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL44B-MNVJE/KC44B-RSYJE

เบอร์ 5 11.68 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 76,654 52,681
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,681 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL44B-MNVJE/KC44B-RSYJE
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
76,654 บาท
52,681 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,681 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL48B-MNVJE/KC48B-RSYJE

เบอร์ 5 11.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,953 55,106
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,106 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL48B-MNVJE/KC48B-RSYJE
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,953 บาท
55,106 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,106 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL60B-MNVJE/KC60B-RSYJE

เบอร์ 5 10.08 Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,613 61,471
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,471 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL60B-MNVJE/KC60B-RSYJE
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,613 บาท
61,471 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,471 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL44B-MNVJU/KC44B-RSYJU

มอก. 11.98 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 71,206 47,916
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,916 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL44B-MNVJU/KC44B-RSYJU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,206 บาท
47,916 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,916 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL48B-MNVJU/KC48B-RSYJU

มอก. 11.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 73,164 49,384
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,384 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL48B-MNVJU/KC48B-RSYJU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,164 บาท
49,384 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,384 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WL60B-MNVJU/KC60B-RSYJU

มอก. 10.75 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,103 55,333
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,333 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WL60B-MNVJU/KC60B-RSYJU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,103 บาท
55,333 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,333 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น