หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 40800 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HCSI-40BSR32F/HCSI-40BSR32C

มอก. 16.49 ไร้สาย 220 V 71,471 53,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-40BSR32F/HCSI-40BSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,471 บาท
53,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-40BTR32F/HCSI-40BTR32C

มอก. 16.49 ไร้สาย 380 V 71,471 53,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-40BTR32F/HCSI-40BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,471 บาท
53,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG40F/AR40FC

มอก. 10.24 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 220 V 64,032 57,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG40F/AR40FC
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,032 บาท
57,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG40F/AR40FTC

มอก. 10.24 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 64,655 57,774
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,774 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG40F/AR40FTC
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,655 บาท
57,774 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,774 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CVG40F/AVG40FC

เบอร์ 5 19 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 73,611 66,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CVG40F/AVG40FC
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,611 บาท
66,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFG40F/AFE40FC

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 66,853 59,906
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,906 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFG40F/AFE40FC
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,853 บาท
59,906 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,906 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFG40F/AFE40FTC

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 380 V 71,745 65,065
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,065 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFG40F/AFE40FTC
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,745 บาท
65,065 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,065 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น