หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศ ทาง 12000-13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

เบอร์ 5 16.62 Btu/hW 10,230(4,670-12,290) ไร้สาย 220 V 53,491 36,662
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,662 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1
10,230(4,670-12,290)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,491 บาท
36,662 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,662 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC035TN1DKC/AC035TXADKC

เบอร์ 5 9.52 Btu/hW 12,000 (3,410-13,990) BTU ไร้สาย 220 V 58,426 36,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC035TN1DKC/AC035TXADKC
12,000 (3,410-13,990) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,426 บาท
36,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK13BA-MNVJE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 53,282 31,983
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,983 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK13BA-MNVJE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,282 บาท
31,983 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,983 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE12AB/TTKE12HB

มอก. Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,932 35,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE12AB/TTKE12HB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,932 บาท
35,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE12AB5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.24 Btu/hW 13,100 BTU ไร้สาย 220 V 52,013 36,122
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,122 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE12AB5/TTKE12HB5
13,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,013 บาท
36,122 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,122 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0131UP/38TGV0131A1

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 13,300 (3,700-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 71,582 44,374
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,374 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0131UP/38TGV0131A1
13,300 (3,700-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,582 บาท
44,374 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,374 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ012X110FRR0/38RLJ012R100

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 60,772 40,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,654 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ012X110FRR0/38RLJ012R100
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,772 บาท
40,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น