หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศ ทาง 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ATNQ18GULA1/ATUQ18GULA1

เบอร์ 5 17.26 Btu/hW 16,700(7,000-19,460) BTU ไร้สาย 220 V 64,743 44,196
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,196 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ18GULA1/ATUQ18GULA1
16,700(7,000-19,460) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,743 บาท
44,196 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,196 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC052TN1DKC/AC052TXADKC

เบอร์ 5 12.7 Btu/hW 17,000 (5,120-20,470) BTU ไร้สาย 220 V 66,674 42,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC052TN1DKC/AC052TXADKC
17,000 (5,120-20,470) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,674 บาท
42,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 57,097 34,842
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,842 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,097 บาท
34,842 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,842 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE18AB/TTKE18HB

มอก. Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 54,175 38,284
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,284 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE18AB/TTKE18HB
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,175 บาท
38,284 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,284 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE18AB5/TTKE18HB5

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 19,900 BTU ไร้สาย 220 V 57,743 41,852
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,852 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE18AB5/TTKE18HB5
19,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,743 บาท
41,852 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,852 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ018X110FRR0/38RLJ018R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 66,949 44,757
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,757 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ018X110FRR0/38RLJ018R120
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,949 บาท
44,757 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,757 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0181UP/38TGV0181A1

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 18,100 (4,100-19,100) BTU ไร้สาย 220 V 75,553 46,740
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,740 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0181UP/38TGV0181A1
18,100 (4,100-19,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,553 บาท
46,740 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,740 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น