หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศ ทาง 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AC071TN1DKC/AC071TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 21,000 (6,140-26,610) BTU ไร้สาย 220 V 72,859 45,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
44,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC071TN1DKC/AC071TXADKC
21,000 (6,140-26,610) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,859 บาท
45,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
44,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.18 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 64,004 38,473
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
37,473 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK24BA-MNVJE/KC24BA-RSVJE
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,004 บาท
38,473 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
37,473 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE24AB/TTKE24HB

มอก. Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,742 45,852
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
44,852 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE24AB/TTKE24HB
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,742 บาท
45,852 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
44,852 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE24AB5/TTKE24HB5

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 62,283 46,392
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
45,392 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE24AB5/TTKE24HB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,283 บาท
46,392 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
45,392 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ024X110FRR0/38RLJ024R120

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 77,759 51,802
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
50,802 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ024X110FRR0/38RLJ024R120
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,759 บาท
51,802 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
50,802 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0241UP/38TGV0241A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,200 (4,100-27,200) BTU ไร้สาย 220 V 82,503 50,508
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,508 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0241UP/38TGV0241A1
24,200 (4,100-27,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,503 บาท
50,508 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,508 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0251UP/38TGV0251A1

เบอร์ 5 22.72 Btu/hW 25,200 (6,800-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 95,409 58,388
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
57,388 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0251UP/38TGV0251A1
25,200 (6,800-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
95,409 บาท
58,388 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
57,388 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น