หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แบบ 1 ทิศ ทาง 36000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE

เบอร์ 5 12.61 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 83,106 51,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,106 บาท
51,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CK36B-MNVJE/KC36B-RSYJE

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 85,684 53,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CK36B-MNVJE/KC36B-RSYJE
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,684 บาท
53,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB/TTKE36KB

มอก. Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 72,621 56,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB/TTKE36KB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,621 บาท
56,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB/TTKE36KD

มอก. Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 73,702 57,369
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,369 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB/TTKE36KD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,702 บาท
57,369 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,369 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB5/TTKE36KB5

เบอร์ 5 12.50 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 81,053 64,720
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,720 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB5/TTKE36KB5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,053 บาท
64,720 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,720 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCAE36AB5/TTKE36KD5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,134 65,801
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,801 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCAE36AB5/TTKE36KD5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,134 บาท
65,801 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,801 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X110FRR0/38RLJ036R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 94,786 63,023
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,023 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X110FRR0/38RLJ036R100
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,786 บาท
63,023 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,023 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X110FRS1/38RLJ036S101

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 96,441 64,117
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,117 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X110FRS1/38RLJ036S101
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
96,441 บาท
64,117 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,117 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VQJ036X310FRR0/38RLJ036R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 96,772 64,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,322 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VQJ036X310FRR0/38RLJ036R300
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,772 บาท
64,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0361UP/38TGV0361A1

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 36,100 (13,600-38,200) BTU ไร้สาย 220 V 107,472 65,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0361UP/38TGV0361A1
36,100 (13,600-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
107,472 บาท
65,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40BGV0361UP/38TGV0361A3

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 36,100 (13,600-38,200) BTU ไร้สาย 380 V 107,472 65,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40BGV0361UP/38TGV0361A3
36,100 (13,600-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,472 บาท
65,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น