หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์อมีน่า

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 18,500(8,500-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 75,447 47,326
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,326 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE
18,500(8,500-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,447 บาท
47,326 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,326 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE

เบอร์ 5 20.91 Btu/hW 26,000(11,500-27,500) BTU ไร้สาย 220 V 81,632 50,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE
26,000(11,500-27,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,632 บาท
50,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.90 Btu/hW 30,000(14,800-34,000) BTU ไร้สาย 220 V 89,188 54,461
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,461 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,000(14,800-34,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,188 บาท
54,461 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,461 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 36,200(16,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 94,858 58,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
57,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,200(16,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,858 บาท
58,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
57,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE

เบอร์ 5 20.22 Btu/hW 40,000(19,100-44,200) BTU ไร้สาย 220 V 101,368 63,552
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,552 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE
40,000(19,100-44,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,368 บาท
63,552 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,552 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.59 Btu/hW 36,500(17,500-38,500) BTU ไร้สาย 380 V 105,992 67,055
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,055 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500(17,500-38,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,992 บาท
67,055 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,055 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE

เบอร์ 5 21.15 Btu/hW 40,000(19,000-44,500) BTU ไร้สาย 380 V 112,605 71,974
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,974 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE
40,000(19,000-44,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
112,605 บาท
71,974 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,974 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU

UCP 18.00 Btu/hW 48,500(21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 114,048 73,056
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,056 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU
48,500(21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,048 บาท
73,056 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,056 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU

UCP 17.00 Btu/hW 53,739(26,000-55,000) BTU ไร้สาย 380 V 121,986 79,005
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,005 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU
53,739(26,000-55,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
121,986 บาท
79,005 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,005 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV60B-MNVJU/KCV60B-RSYJU

UCP 16.89 Btu/hW 60,000(26,000-60,000) BTU ไร้สาย 380 V 124,269 80,679
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,679 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV60B-MNVJU/KCV60B-RSYJU
60,000(26,000-60,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,269 บาท
80,679 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,679 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WHV09B-MNVTE/HCV09B-RSVTE

เบอร์ 5 16.12 Btu/hW 9,000(2,050-11,330) BTU ไร้สาย 220 V 26,493 15,119
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,119 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WHV09B-MNVTE/HCV09B-RSVTE
9,000(2,050-11,330) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,493 บาท
15,119 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,119 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WHV13B-MNVTE/HCV13B-RSVTE

เบอร์ 5 15.64 Btu/hW 12,000(3,200-12,800) BTU ไร้สาย 220 V 27,834 15,877
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,877 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WHV13B-MNVTE/HCV13B-RSVTE
12,000(3,200-12,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,834 บาท
15,877 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,877 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WHV18B-MNVTE/HCV18B-RSVTE

เบอร์ 5 15.86 Btu/hW 18,000(3,400-21,150) BTU ไร้สาย 220 V 36,110 21,490
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,490 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WHV18B-MNVTE/HCV18B-RSVTE
18,000(3,400-21,150) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,110 บาท
21,490 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,490 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WHV24B-MNVTE/HCV24B-RSVTE

เบอร์ 5 16.11 Btu/hW 22,000(4,100-23,930) BTU ไร้สาย 220 V 42,178 26,849
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,849 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WHV24B-MNVTE/HCV24B-RSVTE
22,000(4,100-23,930) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,178 บาท
26,849 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,849 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WSV09B-MNVTE/SCV09B-RSVTE

เบอร์ 5 22.74 Btu/hW 9,500(2,050-10,000) BTU ไร้สาย 220 V 30,926 18,302
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,302 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WSV09B-MNVTE/SCV09B-RSVTE
9,500(2,050-10,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,926 บาท
18,302 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,302 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WSV13B-MNVTE/SCV13B-RSVTE

เบอร์ 5 22.84 Btu/hW 12,500(2,730-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 32,267 19,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WSV13B-MNVTE/SCV13B-RSVTE
12,500(2,730-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,267 บาท
19,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น