หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE12BB5/TYKE12BB5

เบอร์ 5 17.0 ไร้สาย 220 V 75,443 43,500
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,500 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE12BB5/TYKE12BB5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,443 บาท
43,500 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S

- 13,600 BTU ไร้สาย 220 V 68,935 42,648
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,648 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S
13,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,935 บาท
42,648 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,648 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2

เบอร์ 5 13.45 Btu/hW 11,942 BTU ไร้สาย 220 V 40,808 33,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2
11,942 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,808 บาท
33,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH1

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 12,283 (5,869-13,136)BTU ไร้สาย 220 V 38,643 31,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B13TNT1NH/RAS-B13TNTBNH1
12,283 (5,869-13,136)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,643 บาท
31,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-13

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 13,337 BTU ไร้สาย 220 V 43,261 33,298
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,298 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-13
13,337 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,261 บาท
33,298 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,298 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-13

เบอร์ 5 20.81 Btu/hW 13,787 BTU ไร้สาย 220 V 47,812 37,849
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,849 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-13
13,787 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,812 บาท
37,849 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,849 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.81 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 56,787 33,290
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,290 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,787 บาท
33,290 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,290 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE122B5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,875 40,336
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,336 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE122B5/TTKE12HB5
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,875 บาท
40,336 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,336 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF13CV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 25.98 Btu/hW 13,880 (10,900-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 74,450 45,880
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,880 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13,880 (10,900-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,450 บาท
45,880 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,880 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 17.45 Btu/hW 13,600 (6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 68,935 42,648
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,648 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,600 (6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,935 บาท
42,648 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,648 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT40YA-W1/FDC40YNA-W1

เบอร์ 5 23.88 Btu/hW 14,720(5,459-16,378) BTU ไร้สาย 220 V 74,781 45,149
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,149 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT40YA-W1/FDC40YNA-W1
14,720(5,459-16,378) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,781 บาท
45,149 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,149 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM13EA/SUY-SM13VA

เบอร์ 5 24.57 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 68,437 48,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM13EA/SUY-SM13VA
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,437 บาท
48,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M13EA-TH/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 17.49 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 63,385 45,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M13EA-TH/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,385 บาท
45,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P13BAK/PU-P13VAKD

- 14,000 BTU ไร้สาย 220 V 60,292 43,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P13BAK/PU-P13VAKD
14,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,292 บาท
43,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32BF13-1 / CCS-32BF13-1

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 54,622 38,911
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,911 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32BF13-1 / CCS-32BF13-1
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,622 บาท
38,911 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,911 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32IBW13-1 / CCS-32IBW13-1

เบอร์ 5 18.48 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 64,931 49,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32IBW13-1 / CCS-32IBW13-1
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,931 บาท
49,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น