หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

เบอร์ 5 19.14 Btu/hW 18,200(5,400-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 68,604 46,789
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,789 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7
18,200(5,400-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,604 บาท
46,789 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,789 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSU-18AS410A/HCSU-18AS410C

มอก. 10.61 ไร้สาย 220 V 48,334 32,331
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,331 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSU-18AS410A/HCSU-18AS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,334 บาท
32,331 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,331 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF18CS-1A/MVC18CS-1A

มอก. 13.62 ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF18CS-1A/MVC18CS-1A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUC-18TR4RJA/AUW-18T4RS

เบอร์ 5 21.94 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 58,426 33,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-18TR4RJA/AUW-18T4RS
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,426 บาท
33,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU1T5/U18PV1UT5

- 10.89 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 75,859 41,661
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,661 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU1T5/U18PV1UT5
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,859 บาท
41,661 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,661 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCC18AVAS/RC18AV1S

- 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 65,626 40,710
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,710 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCC18AVAS/RC18AV1S
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,626 บาท
40,710 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,710 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2

- 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 60,110 37,478
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,478 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN18FXV1S/RN18CXV1S2
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,110 บาท
37,478 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,478 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU2T5/U-18PS2T5

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 114,107 45,987
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,987 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU2T5/U-18PS2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,107 บาท
45,987 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,987 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV18AV1S9/RGFV18AV1S9

- 11.54 BTU/W-h 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 83,275 56,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV18AV1S9/RGFV18AV1S9
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,275 บาท
56,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF18LBL/AOYA18LALL

- 10.95 Btu/h/W 17,700 (3,100 - 20,100) BTU ไร้สาย 220 V 85,138 46,564
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,564 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF18LBL/AOYA18LALL
17,700 (3,100 - 20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,138 บาท
46,564 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,564 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S

- 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 85,481 52,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,342 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,481 บาท
52,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC052TN4DKC/AC052TXADKC

เบอร์ 5 12.7 Btu/hW 17,000 (3,410-20,470) BTU ไร้สาย 220 V 68,736 43,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC052TN4DKC/AC052TXADKC
17,000 (3,410-20,470) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,736 บาท
43,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2

เบอร์ 5 14.37 Btu/hW 18,425 BTU ไร้สาย 220 V 44,004 36,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2
18,425 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,004 บาท
36,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH1

เบอร์ 5 17.35 Btu/hW 18,083 (6,073-19,278)BTU ไร้สาย 220 V 45,550 37,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B18TNT1NH/RAS-B18TNTBNH1
18,083 (6,073-19,278)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,550 บาท
37,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-18

เบอร์ 5 15.66 Btu/hW 18,669 BTU ไร้สาย 220 V 44,185 34,222
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,222 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-18
18,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,185 บาท
34,222 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,222 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 18,500(8,500-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 75,447 47,326
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,326 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE
18,500(8,500-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,447 บาท
47,326 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,326 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น