หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

เบอร์ 5 18.42 Btu/hW 24,000(7,200-26,200) BTU ไร้สาย 220 V 80,738 54,919
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,919 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
24,000(7,200-26,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,738 บาท
54,919 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,919 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF24CS-1A/MVC24CS-1A

มอก. 13.81 ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF24CS-1A/MVC24CS-1A
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUC-24TR4RJA/AUW-24T4RJ

เบอร์ 5 20.1 Btu/hW 26,000 BTU ไร้สาย 220 V 63,581 36,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-24TR4RJA/AUW-24T4RJ
26,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,581 บาท
36,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU1T5/U-24PV1T5

- 11.36 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 89,055 48,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU1T5/U-24PV1T5
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,055 บาท
48,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCC24AV1S/RC24AV1S

- 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 74,451 45,879
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,879 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCC24AV1S/RC24AV1S
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,451 บาท
45,879 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,879 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU2T5/U-24PS2T5

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 24,368 BTU ไร้สาย 220 V 124,416 55,098
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,098 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU2T5/U-24PS2T5
24,368 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
124,416 บาท
55,098 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,098 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV24AV1S9/RGFV24AV1S9

- 10.99 BTU/W-h 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 98,718 67,205
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,205 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV24AV1S9/RGFV24AV1S9
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
98,718 บาท
67,205 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,205 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF24LBL/AOYA24LALL

- 10.95 Btu/h/W 24,200 (3,100 - 27,300) BTU ไร้สาย 220 V 99,571 53,803
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,803 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF24LBL/AOYA24LALL
24,200 (3,100 - 27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
99,571 บาท
53,803 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,803 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S

- 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 100,924 61,389
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,389 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
100,924 บาท
61,389 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,389 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC071TN4PKC/AC071TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 24,000 (7,510-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 85,230 53,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC071TN4PKC/AC071TXADKC
24,000 (7,510-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,230 บาท
53,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC071TN4DKC/AC071TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 24,000 (7,510-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 75,952 47,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC071TN4DKC/AC071TXADKC
24,000 (7,510-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,952 บาท
47,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2

เบอร์ 5 13.59 Btu/hW 23,884 BTU ไร้สาย 220 V 49,983 41,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2
23,884 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,983 บาท
41,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1

เบอร์ 5 18.62 Btu/hW 25,590 (9,212-26,784)BTU ไร้สาย 220 V 52,148 43,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1
25,590 (9,212-26,784)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,148 บาท
43,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-25

เบอร์ 5 15.39 Btu/hW 25,290 BTU ไร้สาย 220 V 49,674 37,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-25
25,290 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,674 บาท
37,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE

เบอร์ 5 20.91 Btu/hW 26,000(11,500-27,500) BTU ไร้สาย 220 V 81,632 50,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE
26,000(11,500-27,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,632 บาท
50,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-25

เบอร์ 5 20.37 Btu/hW 25,020 BTU ไร้สาย 220 V 61,160 49,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,136 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-25
25,020 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,160 บาท
49,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น