หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 38000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-38PU2T5

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 38,139 BTU ไร้สาย 220 V 150,527 69,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
68,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PU2T5
38,139 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
150,527 บาท
69,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
68,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T
38,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES38

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 83,514 54,531
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
53,531 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,514 บาท
54,531 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
53,531 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32ES38(A)

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 84,507 55,162
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
54,162 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32ES38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,507 บาท
55,162 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
54,162 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 88,203 57,511
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
56,511 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,203 บาท
57,511 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
56,511 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38(A)

- Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 89,637 58,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
57,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-N 33-38 / CCS-32WTS38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,637 บาท
58,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
57,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0401UP/38TGF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 89,997 53,338
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,338 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0401UP/38TGF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,997 บาท
53,338 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,338 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0401UP/38TGF0401A3

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 91,028 53,938
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,938 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0401UP/38TGF0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,028 บาท
53,938 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,938 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TSF0401UP/38TSF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 89,997 53,338
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,338 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TSF0401UP/38TSF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,997 บาท
53,338 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,338 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TSF0401UP/38TSF0401A3

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 91,028 53,938
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,938 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TSF0401UP/38TSF0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,028 บาท
53,938 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
52,938 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TSV0401UP/38TSV0401A1

เบอร์ 5 16.71 Btu/hW 38,200 (13,600-44,300) BTU ไร้สาย 220 V 112,802 63,179
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,179 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TSV0401UP/38TSV0401A1
38,200 (13,600-44,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
112,802 บาท
63,179 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,179 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TSV0401UP/38TSV0401A3

เบอร์ 5 16.71 Btu/hW 39,200 (13,600-42,650) BTU ไร้สาย 380 V 112,802 63,179
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,179 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TSV0401UP/38TSV0401A3
39,200 (13,600-42,650) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
112,802 บาท
63,179 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,179 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGV0391UP/38TGV0391A3

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 (13,600-45,000) BTU ไร้สาย 380 V 118,538 63,647
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,647 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGV0391UP/38TGV0391A3
38,500 (13,600-45,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
118,538 บาท
63,647 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
62,647 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGV0401UP/38TGV0401A1

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 (13,600-45,000) BTU ไร้สาย 220 V 120,377 64,684
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
63,684 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGV0401UP/38TGV0401A1
40,200 (13,600-45,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
120,377 บาท
64,684 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
63,684 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGV0401UP/38TGV0401A3

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 (13,600-45,000) BTU ไร้สาย 380 V 120,377 64,684
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
63,684 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGV0401UP/38TGV0401A3
40,200 (13,600-45,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,377 บาท
64,684 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
63,684 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น