หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 40000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE42BB5/TYKE42BD5

เบอร์ 5 15.4 ไร้สาย 380 V 129,167 79,046
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,046 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE42BB5/TYKE42BD5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,167 บาท
79,046 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,046 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-36BSR32F/HCSI-36BSR32C

มอก. 18.66 ไร้สาย 220 V 65,271 48,208
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,208 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-36BSR32F/HCSI-36BSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,271 บาท
48,208 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,208 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSU-40AS410A/HCSU-40AS410C

มอก. 10.85 ไร้สาย 380 V 66,007 48,723
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,723 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSU-40AS410A/HCSU-40AS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,007 บาท
48,723 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,723 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE

เบอร์ 5 20.22 Btu/hW 40,000(19,100-44,200) BTU ไร้สาย 220 V 101,368 63,552
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,552 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE
40,000(19,100-44,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,368 บาท
63,552 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,552 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-40

- 11.70 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 67,141 53,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-40
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,141 บาท
53,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-40T

- 11.70 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 70,234 56,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-40T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,234 บาท
56,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-44

- 12.54Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 75,388 59,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-44
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,388 บาท
59,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE

เบอร์ 5 21.15 Btu/hW 40,000(19,000-44,500) BTU ไร้สาย 380 V 112,605 71,974
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,974 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE
40,000(19,000-44,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
112,605 บาท
71,974 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,974 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 40,500 BTU ไร้สาย 380 V 100,130 62,574
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,574 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,130 บาท
62,574 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,574 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST40AVR/YCLT40AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 40,300 BTU ไร้สาย 220 V 66,316 55,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,948 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST40AVR/YCLT40AVR
40,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,316 บาท
55,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCST40ASR/YCLT40AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 40,300 BTU ไร้สาย 380 V 66,625 56,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCST40ASR/YCLT40AYR
40,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,625 บาท
56,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLY040X-10FR/38RLY040R100

มอก. 40,262 BTU ไร้สาย 220 V 107,105 71,541
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,541 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLY040X-10FR/38RLY040R100
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
107,105 บาท
71,541 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,541 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLY040X-10FR/38RLY040R300

มอก. 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 108,870 72,703
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,703 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLY040X-10FR/38RLY040R300
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
108,870 บาท
72,703 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,703 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLJ040X110FRR0/38RLJ040R100

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 220 V 109,642 73,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,250 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLJ040X110FRR0/38RLJ040R100
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
109,642 บาท
73,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLJ040X310FRR0/38RLJ040R300

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 112,069 74,823
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,823 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLJ040X310FRR0/38RLJ040R300
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
112,069 บาท
74,823 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,823 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0401UP/38TGF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 103,575 59,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,601 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0401UP/38TGF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
103,575 บาท
59,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น