หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 42000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUC-42TR4RKA/AUW-42T6RN

เบอร์ 5 15 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 99,811 49,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-42TR4RKA/AUW-42T6RN
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
99,811 บาท
49,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCC42AV1S/RC42AY1S

- 41,000 BTU ไร้สาย 380 V 108,649 66,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCC42AV1S/RC42AY1S
41,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
108,649 บาท
66,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PU1T5/U-42PV1T8

- 10.45 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 117,038 62,672
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,672 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PU1T5/U-42PV1T8
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,038 บาท
62,672 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,672 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCRN42FXV1S/RR42DXY1S2

- 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 102,030 62,289
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,289 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCRN42FXV1S/RR42DXY1S2
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,030 บาท
62,289 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,289 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV42AV1S9/RGFV42AY1S9

- 11.60 BTU/W-h 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 126,298 86,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV42AV1S9/RGFV42AY1S9
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,298 บาท
86,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S

- 42,600 BTU ไร้สาย 380 V 131,814 79,738
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,738 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
131,814 บาท
79,738 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,738 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2

- 9.89 Btu/hW 42,650 BTU ไร้สาย 380 V 60,027 50,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2
42,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,027 บาท
50,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1

- 16.00 Btu/hW 41,626 (11,260-45,038)BTU ไร้สาย 380 V 81,264 69,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,350 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1
41,626 (11,260-45,038)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,264 บาท
69,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE422B/TTKE42KD

มอก. 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 102,803 59,709
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,709 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE422B/TTKE42KD
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,803 บาท
59,709 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,709 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD42T/A-T(P)/GULD42W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 89,897 73,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,343 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD42T/A-T(P)/GULD42W/NhA-T(P)
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,897 บาท
73,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF42CV2S/RZF42CV2S

- 16.58 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 220 V 147,257 88,785
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
87,785 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF42CV2S/RZF42CV2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
147,257 บาท
88,785 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
87,785 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCF42CV2S/RZF42CY2S

- 16.58 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 147,257 88,785
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
87,785 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCF42CV2S/RZF42CY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
147,257 บาท
88,785 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
87,785 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFC42DV2S/RZFC42DY2S

- 15.00 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 131,814 79,738
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,738 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
131,814 บาท
79,738 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,738 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDT125CSV-S1/FDC125CSV-S1

- 10.68 Btu/hW 44,356 BTU ไร้สาย 380 V 117,694 67,458
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,458 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDT125CSV-S1/FDC125CSV-S1
44,356 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,694 บาท
67,458 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,458 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M42EA-TH/PUY-M42VKA-TH

- 16.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 109,203 79,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M42EA-TH/PUY-M42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
109,203 บาท
79,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M42EA-TH/PUY-M42YKA-TH

- 16.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 109,203 79,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M42EA-TH/PUY-M42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,203 บาท
79,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น