หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 48000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE48BB5/TYKE48BD5

มอก. 15 ไร้สาย 380 V 131,924 80,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE48BB5/TYKE48BD5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
131,924 บาท
80,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BSR32F/HCSI-48BSR32C

มอก. 16.00 ไร้สาย 220 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BSR32F/HCSI-48BSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BTR32F/HCSI-48BTR32C

มอก. 16.00 ไร้สาย 380 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BTR32F/HCSI-48BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSU-50AS410A/HCSU-50AS410C

มอก. 9.83 ไร้สาย 380 V 70,337 52,880
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,880 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSU-50AS410A/HCSU-50AS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,337 บาท
52,880 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,880 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF48CS-3B/MVC48CS-3B

มอก. 10.40 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF48CS-3B/MVC48CS-3B
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUC-48TR4RKA/AUW-48T6RN

เบอร์ 5 14 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 108,996 52,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-48TR4RKA/AUW-48T6RN
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
108,996 บาท
52,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCC46AV1S/RC46AY1S

- 44,500 BTU ไร้สาย 380 V 118,577 71,983
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,983 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCC46AV1S/RC46AY1S
44,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
118,577 บาท
71,983 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
70,983 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCFV46AV1S/RGFV46AY1S

- 11.43 BTU/W-h 46,400 BTU ไร้สาย 380 V 129,608 89,431
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,431 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCFV46AV1S/RGFV46AY1S
46,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,608 บาท
89,431 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,431 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S

- 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 134,020 81,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
80,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
134,020 บาท
81,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
80,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC140TN4PKC/AC140TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 45,500 (11,940-52,890) BTU ไร้สาย 220 V 120,429 74,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC140TN4PKC/AC140TXADKC
45,500 (11,940-52,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
120,429 บาท
74,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC140TN4PKC/AC140TXADNC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 45,500 (11,940-52,890) BTU ไร้สาย 380 V 122,491 75,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC140TN4PKC/AC140TXADNC
45,500 (11,940-52,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
122,491 บาท
75,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B48TNT1NH/RAS-B48TNTBMH1

- 14.40 Btu/hW 46,744 (11,601-55,274)BTU ไร้สาย 380 V 87,038 74,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B48TNT1NH/RAS-B48TNTBMH1
46,744 (11,601-55,274)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,038 บาท
74,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU

UCP 18.00 Btu/hW 48,500(21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 114,048 73,056
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,056 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU
48,500(21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,048 บาท
73,056 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,056 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-48

- 16.54 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 85,351 69,571
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,571 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-48
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,351 บาท
69,571 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,571 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-48T

- 16.54 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,506 74,725
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,725 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-48T
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,506 บาท
74,725 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,725 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB48A-MNVKU/KC48A-SSYKU

UCP 10.85 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,667 66,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB48A-MNVKU/KC48A-SSYKU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,667 บาท
66,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น