หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 52000 BTU

ตัวกรอง Showing all 15 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUC-55TR4RKA/AUW-55T6RN

เบอร์ 5 13 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 220 V 118,368 60,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-55TR4RKA/AUW-55T6RN
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,368 บาท
60,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC140TN4DKC/AC140TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 45,500 (11,940-52,890) BTU ไร้สาย 220 V 111,151 69,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC140TN4DKC/AC140TXADKC
45,500 (11,940-52,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
111,151 บาท
69,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC140TN4DKC/AC140TXADNC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 45,500 (11,940-52,890) BTU ไร้สาย 380 V 113,213 70,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC140TN4DKC/AC140TXADNC
45,500 (11,940-52,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
113,213 บาท
70,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1

- 15.00 Btu/hW 52,715 (16,991-61,416)BTU ไร้สาย 380 V 92,089 79,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1
52,715 (16,991-61,416)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,089 บาท
79,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-52

- 12.56 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,574 65,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-52
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,574 บาท
65,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU

UCP 17.00 Btu/hW 53,739(26,000-55,000) BTU ไร้สาย 380 V 121,986 79,005
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,005 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU
53,739(26,000-55,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
121,986 บาท
79,005 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
78,005 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV60B-MNVJU/KCV60B-RSYJU

UCP 16.89 Btu/hW 60,000(26,000-60,000) BTU ไร้สาย 380 V 124,269 80,679
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,679 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV60B-MNVJU/KCV60B-RSYJU
60,000(26,000-60,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,269 บาท
80,679 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,679 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB60B-MNVJU/KC60B-RSYJU

UCP 10.80 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 104,990 66,179
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,179 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB60B-MNVJU/KC60B-RSYJU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,990 บาท
66,179 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,179 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GU160T/A-K / GUL160W/A-M

- 9.85 Btu/hW 51,200 BTU ไร้สาย 380 V 88,904 72,351
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,351 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GU160T/A-K / GUL160W/A-M
51,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,904 บาท
72,351 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,351 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X

- 9.50 Btu/hW 49,400 BTU ไร้สาย 380 V 107,249 90,695
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,695 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X
49,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,249 บาท
90,695 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,695 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSN56AVR/YCLN56AYR

มอก. 9.63 Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,337 77,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSN56AVR/YCLN56AYR
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,337 บาท
77,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32IBW50 / CCS-32IBW50(A)

มอก. Btu/hW 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 95,904 78,748
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,748 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32IBW50 / CCS-32IBW50(A)
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
95,904 บาท
78,748 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,748 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32IBW56 / CCS-32IBW56(A)

มอก. Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 106,728 89,356
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,356 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32IBW56 / CCS-32IBW56(A)
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
106,728 บาท
89,356 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,356 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32BF56 / CCS-32BF56(A)

มอก. Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,161 74,101
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,101 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32BF56 / CCS-32BF56(A)
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,161 บาท
74,101 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
73,101 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0481UP/38TGF0481A3

- Btu/hW 53,200 BTU ไร้สาย 380 V 107,215 61,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0481UP/38TGF0481A3
53,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,215 บาท
61,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น