หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 60000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE60BB5/TYKE60BD5

มอก. 14 ไร้สาย 380 V 145,236 89,682
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,682 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE60BB5/TYKE60BD5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
145,236 บาท
89,682 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
88,682 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 90,145 68,736
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,736 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,145 บาท
68,736 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,736 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF60CS-3B/MVC60CS-3B

มอก. 11.28 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF60CS-3B/MVC60CS-3B
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-60

- 12.50 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,495 72,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-60
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,495 บาท
72,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-60

- 16.52 Btu/hW 60,100 BTU ไร้สาย 220 V 107,182 91,181
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
90,181 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-60
60,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
107,182 บาท
91,181 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
90,181 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSC R32-60T

- 16.52 Btu/hW 60,100 BTU ไร้สาย 380 V 111,306 95,305
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
94,305 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSC R32-60T
60,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
111,306 บาท
95,305 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
94,305 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

LKB60A-MNVLU/KC60A-RSYLU

UCP 11.28 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
LKB60A-MNVLU/KC60A-RSYLU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB60A-MNVLU/KC60A-SSYLU

- 10.80 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 113,031 72,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB60A-MNVLU/KC60A-SSYLU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
113,031 บาท
72,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE602B/TTKE60KD

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 120,526 70,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE602B/TTKE60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,526 บาท
70,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE6001UP-T1/RAV-GE6001A8-T

- 17.50 Btu/hW 60,700 BTU ไร้สาย 380 V 149,758 90,664
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,664 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE6001UP-T1/RAV-GE6001A8-T
60,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
149,758 บาท
90,664 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,664 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32IBW62 / CCS-32IBW62(A)

มอก. Btu/hW 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 109,011 91,387
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
90,387 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32IBW62 / CCS-32IBW62(A)
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,011 บาท
91,387 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
90,387 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CFC-32IVGX60 / CCS-32IVGX60

มอก. Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
CFC-32IVGX60 / CCS-32IVGX60
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFC-32BF62 / CCS-32BF62(A)

มอก. Btu/hW 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 92,825 75,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFC-32BF62 / CCS-32BF62(A)
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,825 บาท
75,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLY060X-10FR-1/38RLY060R300-1

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 128,138 87,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
86,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLY060X-10FR-1/38RLY060R300-1
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
128,138 บาท
87,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
86,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLY060X-10FR-1/38RLY060S301-1

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 130,675 83,204
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
82,204 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLY060X-10FR-1/38RLY060S301-1
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
130,675 บาท
83,204 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
82,204 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40VLY060X-10FR-1/38LHY060S301-1

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 130,675 87,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
86,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40VLY060X-10FR-1/38LHY060S301-1
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
130,675 บาท
87,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
86,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น