หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYXE12BB5/TYKE12BB5

เบอร์ 5 16.50 ไร้สาย 220 V 64,043 35,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE12BB5/TYKE12BB5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,043 บาท
35,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-13CS410A/HCFU-13CS410C

เบอร์ 5 13.34 ไร้สาย 220 V 46,861 28,430
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,430 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-13CS410A/HCFU-13CS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,861 บาท
28,430 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,430 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF013B1 / CLC013B1

เบอร์ 5 14.16 ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF013B1 / CLC013B1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHFC13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 16.05 Btu/hW 13,600 (6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 58,638 36,241
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,241 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,600 (6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,638 บาท
36,241 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,241 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA13BV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 23.27 Btu/hW 13,040 (6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 63,050 38,805
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,805 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA13BV2S/RZF13CV2S
13,040 (6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,050 บาท
38,805 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,805 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S

เบอร์ 5 14.26 14,175 BTU ไร้สาย 220 V 46,504 29,190
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,190 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S
14,175 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,504 บาท
29,190 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,190 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 47,068 34,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,068 บาท
34,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM13KAL/SUY-SM13VA-TH

เบอร์ 5 23.84 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 50,470 36,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM13KAL/SUY-SM13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,470 บาท
36,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-13

เบอร์ 5 15.08 Btu/hW 15,216 BTU ไร้สาย 220 V 37,350 27,828
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,828 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-13
15,216 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,350 บาท
27,828 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,828 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYXA12SB5/TYKA12SB5

เบอร์ 5 17.36 Btu/hW 13,000 (7,000-15,000) BTU ไร้สาย 220 V 44,408 28,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXA12SB5/TYKA12SB5
13,000 (7,000-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,408 บาท
28,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE12KB5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 44,379 27,447
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,447 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12KB5/TTKE12HB5
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,379 บาท
27,447 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,447 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE12SB5/TTKE12SB5

เบอร์ 5 14.29 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,621 31,959
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,959 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12SB5/TTKE12SB5
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,621 บาท
31,959 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,959 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER12FDT/AR12F

มอก. 10.03 Btu/hW 12,624 BTU ไร้สาย 220 V 32,732 27,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER12FDT/AR12F
12,624 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,732 บาท
27,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UVE12F1/AVE12FU1

เบอร์ 5 21.51 Btu/hW 13,500 BTU ไร้สาย 220 V 43,722 38,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UVE12F1/AVE12FU1
13,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,722 บาท
38,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER12F/AER12F

เบอร์ 5 13.75 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 34,391 29,413
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,413 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER12F/AER12F
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,391 บาท
29,413 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,413 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER12M/AER12M

เบอร์ 5 13.70 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 34,930 29,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,412 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER12M/AER12M
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,930 บาท
29,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น