หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 12000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RPFC-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 37,480 30,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,480 บาท
30,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

URF13B-R1A/URC13B-R1A

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,501 28,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
URF13B-R1A/URC13B-R1A
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,501 บาท
28,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 44,078 28,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,078 บาท
28,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE

เบอร์ 5 21.94 Btu/hW 13,000(6,400-15,500) BTU ไร้สาย 220 V 54,284 35,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE
13,000(6,400-15,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,284 บาท
35,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT13B-MNVTE/KCV13B-RSVTE

เบอร์ 5 18.13 Btu/hW 13,200(6,000-14,800) BTU ไร้สาย 220 V 52,428 34,506
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,506 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT13B-MNVTE/KCV13B-RSVTE
13,200(6,000-14,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,428 บาท
34,506 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,506 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXA12GB/TTKA12LB

- - 15,000 BTU ไร้สาย 220 V 65,477 36,863
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,863 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXA12GB/TTKA12LB
15,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,477 บาท
36,863 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,863 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXA12GB5/TTKA12KB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 13,600 BTU มีสาย 220 V 53,259 37,809
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,809 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXA12GB5/TTKA12KB5
13,600 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
53,259 บาท
37,809 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,809 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES09-12 / CCS-32ES12

มอก. 10.24 Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 34,800 24,377
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,377 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES09-12 / CCS-32ES12
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,800 บาท
24,377 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,377 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES09-12 / CCS-410ES12

มอก. 10.24 Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 34,800 24,377
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,377 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES09-12 / CCS-410ES12
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,800 บาท
24,377 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,377 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น