หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 18000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AVNQ18GM1A1/AVUQ18GM1A1

เบอร์ 5 19.50 Btu/hW ไร้สาย 220 V 55,218 37,772
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,772 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ18GM1A1/AVUQ18GM1A1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,218 บาท
37,772 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,772 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C

มอก. 20.68 ไร้สาย 220 V 50,160 34,468
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,468 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,160 บาท
34,468 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,468 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-18ESR32F/1U-18S1R32C

มอก. 19.00 ไร้สาย 220 V 57,892 34,468
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,468 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-18ESR32F/1U-18S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,892 บาท
34,468 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,468 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-18CS410A/HCFU-18CS410C

เบอร์ 5 13.00 ไร้สาย 220 V 46,861 31,301
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,301 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-18CS410A/HCFU-18CS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,861 บาท
31,301 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,301 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-18TR4AA/AUW-18T4RS

เบอร์ 5 18.29 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 59,016 30,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-18TR4AA/AUW-18T4RS
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,016 บาท
30,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PT1T5/U-18PV1TT5

- 11.26 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 48,820 32,355
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,355 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT1T5/U-18PV1TT5
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,820 บาท
32,355 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,355 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PT2T5/U-18S2T5

เบอร์ 5 19.82 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 92,428 36,106
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,106 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT2T5/U-18S2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,428 บาท
36,106 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,106 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ABMG18LVTA/AOMG18LBLA

เบอร์ 5 18.25 Btu/h/W 18,000(3,100 - 20,100) ไร้สาย 220 V 70,263 39,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ABMG18LVTA/AOMG18LBLA
18,000(3,100 - 20,100)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,263 บาท
39,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE50YA-W1/FDC50YNA-W1

เบอร์ 5 19.69 Btu/hW 18,093(5,459 - 19,448) BTU ไร้สาย 220 V 65,367 38,438
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,438 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE50YA-W1/FDC50YNA-W1
18,093(5,459 - 19,448) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,367 บาท
38,438 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,438 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 18,252 BTU ไร้สาย 220 V 59,961 35,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,010 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1
18,252 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,961 บาท
35,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHFC18DV2S/RZFC18DV2S

เบอร์ 5 16.05 Btu/hW 18,000 (7,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 64,153 39,390
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,390 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHFC18DV2S/RZFC18DV2S
18,000 (7,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,153 บาท
39,390 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,390 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC052TNCDKC/AC052TXADKC

เบอร์ 5 12.7 Btu/hW 17,000 (5,800-19,110) BTU ไร้สาย 220 V 60,047 37,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,783 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC052TNCDKC/AC052TXADKC
17,000 (5,800-19,110) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,047 บาท
37,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA18BV2S/RZF18CV2S

เบอร์ 5 21.20 Btu/hW 18,010 (7,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 69,669 42,650
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,650 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA18BV2S/RZF18CV2S
18,010 (7,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,669 บาท
42,650 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,650 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S

เบอร์ 5 13.44 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 53,122 33,031
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,031 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,122 บาท
33,031 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,031 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM18KAL/SUY-SM18VA-TH

เบอร์ 5 24.58 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 56,140 40,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM18KAL/SUY-SM18VA-TH
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,140 บาท
40,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 42,841 35,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,841 บาท
35,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น