หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AVNQ24GM1A1/AVUQ24GM1A1

เบอร์ 5 19.50 Btu/hW ไร้สาย 220 V 61,726 42,128
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,128 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ24GM1A1/AVUQ24GM1A1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,726 บาท
42,128 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,128 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-25CSR32F/HCFI-25CSR32C

มอก. 19.48 ไร้สาย 220 V 53,459 37,635
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,635 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-25CSR32F/HCFI-25CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,459 บาท
37,635 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,635 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-24TR4AA/AUW-24T4RJ

เบอร์ 5 18.29 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 64,171 32,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-24TR4AA/AUW-24T4RJ
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,171 บาท
32,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT1T5/U-24PV1T5

- 10.32 Btu/hW 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,037 36,968
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,968 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT1T5/U-24PV1T5
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,037 บาท
36,968 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,968 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT2T5/U-24PS2T5

เบอร์ 5 19.76 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 98,614 38,774
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,774 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT2T5/U-24PS2T5
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
98,614 บาท
38,774 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,774 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ24MV2S/ RNQ24MV2S

มอก. 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,947 38,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,163 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ24MV2S/ RNQ24MV2S
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,947 บาท
38,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ABMG24LVTA/AOMG24LBTA

เบอร์ 5 15.39 Btu/h/W 24,000(9,900 - 27,300) BTU ไร้สาย 220 V 74,387 41,549
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,549 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ABMG24LVTA/AOMG24LBTA
24,000(9,900 - 27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,387 บาท
41,549 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,549 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE71YA-W1/FDC71YNA-W1

เบอร์ 5 19.99 Btu/hW 25,087(4,440 - 26,270) BTU ไร้สาย 220 V 75,294 44,118
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,118 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE71YA-W1/FDC71YNA-W1
25,087(4,440 - 26,270) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,294 บาท
44,118 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,118 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 23,871 BTU ไร้สาย 220 V 66,580 38,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1
23,871 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,580 บาท
38,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHFC24DV2S/RZFC24DV2S

เบอร์ 5 16.05 Btu/hW 24,000 (8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 74,081 45,241
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,241 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000 (8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,081 บาท
45,241 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,241 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC071TNCDKC/AC071TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 24,000 (7,850-31,390) BTU ไร้สาย 220 V 67,263 42,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,195 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC071TNCDKC/AC071TXADKC
24,000 (7,850-31,390) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,263 บาท
42,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA24BV2S/RZF24CV2S

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 24,010 (8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 80,700 49,059
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,059 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA24BV2S/RZF24CV2S
24,010 (8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
80,700 บาท
49,059 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,059 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S

เบอร์ 5 13.40 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 66,359 40,727
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,727 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,359 บาท
40,727 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,727 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM24KAL/SUY-SM24VA-TH

เบอร์ 5 23.14 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 61,397 44,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM24KAL/SUY-SM24VA-TH
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,397 บาท
44,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 48,614 40,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,614 บาท
40,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1

เบอร์ 5 15.68 Btu/hW 24,225 (9,212-26,784) BTU ไร้สาย 220 V 47,583 39,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B24TNT1NH/RAS-B24TNTBNH1
24,225 (9,212-26,784) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,583 บาท
39,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น