หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 25000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYXE24BB5/TYKE24BB5

เบอร์ 5 18.00 ไร้สาย 220 V 77,390 44,726
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,726 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE24BB5/TYKE24BB5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,390 บาท
44,726 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,726 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-25CS410A/HCFU-25CS410C

เบอร์ 5 12.97 ไร้สาย 220 V 49,026 33,379
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,379 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-25CS410A/HCFU-25CS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,026 บาท
33,379 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,379 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-25

เบอร์ 5 15.22 Btu/hW 26,255 BTU ไร้สาย 220 V 46,514 34,930
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,930 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-25
26,255 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,514 บาท
34,930 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,930 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER25FDT/AR25F

มอก. 10.03 Btu/hW 25,248 BTU ไร้สาย 220 V 38,269 33,174
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,174 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER25FDT/AR25F
25,248 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,269 บาท
33,174 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
32,174 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UVE25F1/AVE25FU1

เบอร์ 5 21.51 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 50,253 44,799
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,799 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UVE25F1/AVE25FU1
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,253 บาท
44,799 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,799 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER25M/AER25M

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 43,328 38,081
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,081 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER25M/AER25M
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,328 บาท
38,081 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,081 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCSH25AVR/YCLH25AVR

เบอร์ 5 13.49 Btu/hW 25,730 BTU ไร้สาย 220 V 57,406 48,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,422 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCSH25AVR/YCLH25AVR
25,730 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,406 บาท
48,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES25-28 / CCS-32ES25

มอก. 10.44 Btu/hW 25,590 BTU ไร้สาย 220 V 43,047 29,985
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,985 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES25-28 / CCS-32ES25
25,590 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,047 บาท
29,985 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,985 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 25,150 BTU ไร้สาย 220 V 42,325 35,259
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,259 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2
25,150 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,325 บาท
35,259 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,259 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น