หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 33000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SUPER SSU R32-33

เบอร์ 5 14.88 Btu/hW 33,569 BTU ไร้สาย 220 V 57,626 45,602
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,602 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-33
33,569 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,626 บาท
45,602 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,602 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-33T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 33,831 BTU ไร้สาย 380 V 60,719 48,694
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,694 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-33T
33,831 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,719 บาท
48,694 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,694 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 30.39 Btu/hW 36,200(17,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 74,931 50,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200(17,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,931 บาท
50,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER33MDT/AR33M

มอก. 10.03 Btu/hW 33,096 BTU ไร้สาย 220 V 47,620 41,847
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,847 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER33MDT/AR33M
33,096 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,620 บาท
41,847 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,847 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER33MTDT/AR33MT

มอก. 10.03 Btu/hW 33,096 BTU ไร้สาย 380 V 49,610 43,778
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,778 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER33MTDT/AR33MT
33,096 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
49,610 บาท
43,778 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,778 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER33M/AER33M

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 33,400 BTU ไร้สาย 220 V 52,641 46,714
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,714 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER33M/AER33M
33,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,641 บาท
46,714 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
45,714 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER33MT/AER33MT

เบอร์ 5 13.28 Btu/hW 33,400 BTU ไร้สาย 220 V 55,374 49,369
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,369 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER33MT/AER33MT
33,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,374 บาท
49,369 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,369 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-32ES33

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 220 V 54,313 37,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,676 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-32ES33
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,313 บาท
37,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-32ES33(A)

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 380 V 57,303 39,709
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,709 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-32ES33(A)
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,303 บาท
39,709 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,709 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES33

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 220 V 54,313 37,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,676 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,313 บาท
37,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
36,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES33-36 / CCS-410ES33(A)

มอก. 10.38 Btu/hW 33,438 BTU ไร้สาย 380 V 57,303 39,709
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,709 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33(A)
33,438 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,303 บาท
39,709 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,709 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33

เบอร์ 5 17.05 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 57,715 52,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,715 บาท
52,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33(A)

เบอร์ 5 18.24 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 380 V 65,447 59,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33(A)
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,447 บาท
59,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF33 / CCS-32BF33

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 59,468 43,665
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,665 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF33 / CCS-32BF33
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,468 บาท
43,665 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,665 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 380 V 59,777 43,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,777 บาท
43,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33

เบอร์ 5 12.42 Btu/hW 33,100 BTU ไร้สาย 220 V 53,282 45,181
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,181 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33
33,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,282 บาท
45,181 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,181 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น