หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 36000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AVNQ36GM2A1/AVUQ36GM2A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 36,000(10,800-39,800) BTU ไร้สาย 220 V 79,524 54,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
53,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ36GM2A1/AVUQ36GM2A1
36,000(10,800-39,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,524 บาท
54,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
53,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ36LM2A1/AVUQ36LM2A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 36,000(10,800-39,800) BTU ไร้สาย 380 V 79,524 54,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
53,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ36LM2A1/AVUQ36LM2A1
36,000(10,800-39,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,524 บาท
54,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
53,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36CSR32F/HCFI-36CSR32C

มอก. 16.68 ไร้สาย 220 V 63,797 47,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
46,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36CSR32F/HCFI-36CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,797 บาท
47,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
46,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36CTR32F/HCFI-36CTR32C

มอก. 16.86 ไร้สาย 380 V 63,797 47,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
46,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36CTR32F/HCFI-36CTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,797 บาท
47,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
46,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-36CS410A/HCFU-36CS410C

เบอร์ 5 12.45 ไร้สาย 220 V 58,230 41,832
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,832 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-36CS410A/HCFU-36CS410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,230 บาท
41,832 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,832 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-36CT410A/HCFU-36CT410C

เบอร์ 5 13.37 ไร้สาย 380 V 58,230 41,832
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,832 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-36CT410A/HCFU-36CT410C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
58,230 บาท
41,832 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,832 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-36TR4CA/AUW-36T4RK

เบอร์ 5 17.95 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 81,107 43,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
42,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-36TR4CA/AUW-36T4RK
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,107 บาท
43,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
42,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF036C1/CLC036C1

มอก. 10.77 ไร้สาย 220 V 59,468 44,299
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
43,299 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF036C1/CLC036C1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,468 บาท
44,299 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
43,299 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF036C3/CLC036C3

มอก. 10.77 ไร้สาย 380 V 61,014 45,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
44,845 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF036C3/CLC036C3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
61,014 บาท
45,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
44,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF036B1/CLC036B1

เบอร์ 5 13.37 ไร้สาย 220 V 61,530 46,361
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
45,361 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF036B1/CLC036B1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,530 บาท
46,361 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
45,361 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF036B3/CLC036B3

เบอร์ 5 13.70 ไร้สาย 380 V 63,179 48,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
47,010 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF036B3/CLC036B3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,179 บาท
48,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
47,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC1200/CS-36

มอก. 10.40 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,702 25,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
24,850 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC1200/CS-36
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,702 บาท
25,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
24,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK1200/CS-36

มอก. 10.40 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 52,870 37,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
36,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK1200/CS-36
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,870 บาท
37,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
36,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK1200/CS-36TH

มอก. 10.74 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 54,828 39,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
38,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK1200/CS-36TH
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,828 บาท
39,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
38,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT36-32+CSE36-32

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,478 41,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,309 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT36-32+CSE36-32
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,478 บาท
41,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
40,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT36R-T+CSE36R-T

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 60,086 44,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
43,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT36R-T+CSE36R-T
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,086 บาท
44,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
43,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น