หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 38000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HCFI-36ESR32F/1U-36S1R32C

มอก. 18.99 ไร้สาย 220 V 72,560 47,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
46,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ESR32F/1U-36S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,560 บาท
47,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
46,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36ETR32F/1U-36T3R32C

มอก. 17.91 ไร้สาย 380 V 72,560 47,177
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
46,177 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ETR32F/1U-36T3R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,560 บาท
47,177 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
46,177 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PT2T5/U-38PS2T5

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 38,200 BTU ไร้สาย 220 V 128,127 50,153
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,153 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PT2T5/U-38PS2T5
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,127 บาท
50,153 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,153 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC120TNCDKC/AC120TXADKC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 41,500 (11,940-47,770) BTU ไร้สาย 220 V 92,153 56,979
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
55,979 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC120TNCDKC/AC120TXADKC
41,500 (11,940-47,770) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,153 บาท
56,979 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
55,979 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC120TNCDKC/AC120TXADNC

เบอร์ 5 15.88 Btu/hW 41,500 (11,940-47,770) BTU ไร้สาย 380 V 94,215 58,082
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
57,082 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC120TNCDKC/AC120TXADNC
41,500 (11,940-47,770) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
94,215 บาท
58,082 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
57,082 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHAS38BV2S9/RZF38CY2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 38,600 (18,400-44,400) BTU ไร้สาย 380 V 107,543 64,832
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
63,832 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHAS38BV2S9/RZF38CY2S
38,600 (18,400-44,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,543 บาท
64,832 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
63,832 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UAF40BF-R3A/UAC40BF-R3A

เบอร์ 5 12.87Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 76,302 54,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
53,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UAF40BF-R3A/UAC40BF-R3A
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
76,302 บาท
54,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
53,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.87Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,456 55,290
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
54,290 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,456 บาท
55,290 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
54,290 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE

เบอร์ 5 16.84 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 220 V 79,910 53,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
52,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,910 บาท
53,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
52,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE

เบอร์ 5 16.70 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 380 V 89,601 60,930
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
59,930 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,601 บาท
60,930 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
59,930 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER38MDT/AR38M

มอก. 10.03 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 55,760 49,543
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
48,543 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER38MDT/AR38M
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,760 บาท
49,543 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
48,543 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER38MTDT/AR38MT

มอก. 10.03 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 56,755 50,509
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,509 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER38MTDT/AR38MT
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
56,755 บาท
50,509 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
49,509 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UVE40F1/AVE40FU1

เบอร์ 5 13.11 Btu/hW 38,300 BTU ไร้สาย 220 V 66,209 59,679
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
58,679 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UVE40F1/AVE40FU1
38,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,209 บาท
59,679 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
58,679 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UVE40F1/AVE40FUT1

เบอร์ 5 13.11 Btu/hW 38,300 BTU ไร้สาย 380 V 73,176 66,437
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
65,437 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UVE40F1/AVE40FUT1
38,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,176 บาท
66,437 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
65,437 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER38M/AER38M

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 38,300 BTU ไร้สาย 220 V 57,854 51,682
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
50,682 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER38M/AER38M
38,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,854 บาท
51,682 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
50,682 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER38MT/AER38MT

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 38,300 BTU ไร้สาย 380 V 59,335 53,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
52,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER38MT/AER38MT
38,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,335 บาท
53,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
52,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น