หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 38000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HCFI-36ESR32F/1U-36S1R32C

มอก. 18.99 ไร้สาย 220 V 72,560 57,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ESR32F/1U-36S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,560 บาท
57,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-36ETR32F/1U-36T3R32C

มอก. 17.91 ไร้สาย 380 V 72,560 57,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-36ETR32F/1U-36T3R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,560 บาท
57,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PT2T5/U-38PS2T5

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 38,200 BTU ไร้สาย 220 V 128,127 50,153
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,153 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PT2T5/U-38PS2T5
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,127 บาท
50,153 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,153 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHAS38BV2S9/RZF38CY2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 38,600 (18,400-44,400) BTU ไร้สาย 380 V 107,543 65,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,267 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHAS38BV2S9/RZF38CY2S
38,600 (18,400-44,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,543 บาท
65,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
64,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.87Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,456 56,321
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,321 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,456 บาท
56,321 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,321 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FLCT40ASR/YCLT40AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 40,300 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FLCT40ASR/YCLT40AYR
40,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FLCT40AVR/YCLT40AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 40,300 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FLCT40AVR/YCLT40AVR
40,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCH40ASV/YCLH40AYR

เบอร์ 5 12.89 Btu/hW 40,506 BTU ไร้สาย 380 V 67,332 56,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCH40ASV/YCLH40AYR
40,506 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,332 บาท
56,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-32ES38

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 62,045 42,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-32ES38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,045 บาท
42,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-32ES38(A)

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 62,354 43,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-32ES38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,354 บาท
43,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-32WTS38

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 220 V 65,138 45,037
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,037 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-32WTS38
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,138 บาท
45,037 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,037 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES38 / CCS-32WTS38(A)

มอก. 10.33 Btu/hW 38,214 BTU ไร้สาย 380 V 65,447 45,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES38 / CCS-32WTS38(A)
38,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,447 บาท
45,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-32ES41

มอก. 10.24 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 70,102 48,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,426 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-32ES41
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,102 บาท
48,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-32ES41(A)

มอก. 10.24 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 380 V 69,071 47,725
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,725 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-32ES41(A)
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
69,071 บาท
47,725 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,725 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-32WTS41

มอก. 10.24 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 70,132 49,127
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,127 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-32WTS41
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,132 บาท
49,127 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,127 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-32WTS41(A)

มอก. 10.24 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 380 V 68,895 48,286
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,286 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-32WTS41(A)
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
68,895 บาท
48,286 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,286 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น