หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 42000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUV-42TR4CA/AUW-42T6RN

เบอร์ 5 15 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 102,462 50,690
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,690 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-42TR4CA/AUW-42T6RN
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
102,462 บาท
50,690 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,690 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF044B3/CLC044B3

มอก. 10.78 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF044B3/CLC044B3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PT1T5/U-42PV1T8

- 10.05 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,384 53,357
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,357 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PT1T5/U-42PV1T8
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,384 บาท
53,357 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,357 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S

มอก. 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,734 56,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,734 บาท
56,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
55,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE125YA-W1/FDC125YNA-W1

เบอร์ 5 18.99 Btu/hW 40,915(10,577 - 42,991) BTU ไร้สาย 220 V 106,038 61,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE125YA-W1/FDC125YNA-W1
40,915(10,577 - 42,991) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
106,038 บาท
61,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1

- 10.24 Btu/hW 42,650 BTU ไร้สาย 380 V 96,000 54,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1
42,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,000 บาท
54,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHFC42DV2S/RZFC42DY2S

- 14.02 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 100,558 60,861
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,861 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHFC42DV2S/RZFC42DY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,558 บาท
60,861 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,861 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA42BV2S/RZF42CV2S

- 16.42 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 220 V 109,383 65,803
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,803 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA42BV2S/RZF42CV2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
109,383 บาท
65,803 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,803 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHA42BV2S/RZF42CY2S

- 16.42 Btu/hW 42,000 (19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 109,383 65,803
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,803 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHA42BV2S/RZF42CY2S
42,000 (19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,383 บาท
65,803 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,803 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH

- 15.00BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 82,796 59,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,796 บาท
59,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH

- 15.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,796 60,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,796 บาท
60,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM42KAL/PUY-SM42VKA-TH

- 20.92 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 89,910 65,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM42KAL/PUY-SM42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,910 บาท
65,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM42KAL/PUY-SM42YKA-TH

- 20.92 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 89,910 65,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM42KAL/PUY-SM42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,910 บาท
65,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
64,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2

- 10.18 Btu/hW 45,038 BTU ไร้สาย 380 V 62,590 52,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2
45,038 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,590 บาท
52,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1

- 15.50 Btu/hW 43,332 (11,260-45,038) BTU ไร้สาย 380 V 80,322 68,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B42TNT1NH/RAS-B42TNTBMH1
43,332 (11,260-45,038) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,322 บาท
68,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UAF44BF-R3A/UAC44BF-R3A

UCP 11.68 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 73,003 50,587
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,587 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UAF44BF-R3A/UAC44BF-R3A
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,003 บาท
50,587 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
49,587 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น