หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 48000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYXE48BB/TYKE48BD

มอก. 15.00 ไร้สาย 380 V 119,862 72,846
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
71,846 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE48BB/TYKE48BD
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
119,862 บาท
72,846 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
71,846 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYXE60BB/TYKE60BD

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 129,497 79,264
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
78,264 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE60BB/TYKE60BD
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,497 บาท
79,264 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
78,264 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZVNQ48GM2A0/ZVUQ48GM2A0

เบอร์ 5 18.05 Btu/hW ไร้สาย 380 V 111,181 73,856
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
72,856 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZVNQ48GM2A0/ZVUQ48GM2A0
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
111,181 บาท
73,856 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
72,856 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ48LM2A1/AVUQ48LM2A1

มอก. 16.24 Btu/hW 48,000(14,400-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 100,779 68,362
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
67,362 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ48LM2A1/AVUQ48LM2A1
48,000(14,400-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,779 บาท
68,362 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
67,362 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48CSR32F/HCFI-48CSR32C

มอก. 16 ไร้สาย 220 V 73,297 56,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48CSR32F/HCFI-48CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,297 บาท
56,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48CTR32F/HCFI-48CTR32C

มอก. 16 ไร้สาย 380 V 73,297 56,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48CTR32F/HCFI-48CTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,297 บาท
56,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48ESR32F/1U-48S1R32C

มอก. 16 ไร้สาย 220 V 82,163 56,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48ESR32F/1U-48S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,163 บาท
56,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-48ETR32F/1U-48T3R32C

มอก. 16 ไร้สาย 380 V 82,163 56,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-48ETR32F/1U-48T3R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,163 บาท
56,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
55,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFU-48ATR32F/1C-48T3R32C

เบอร์ 5 10.82 48,529 BTU ไร้สาย 380 V 66,700 52,344
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
51,344 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFU-48ATR32F/1C-48T3R32C
48,529 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,700 บาท
52,344 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
51,344 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-48TR4CA/AUW-48T6RN

เบอร์ 5 14 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 109,679 52,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
51,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-48TR4CA/AUW-48T6RN
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
109,679 บาท
52,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
51,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF048B3/CLC048B3

มอก. 10.75 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF048B3/CLC048B3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF048C3/CLC048C3

มอก. 10.30 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF048C3/CLC048C3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK1600/CU-48TH

มอก. 10.40 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 63,916 48,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
47,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK1600/CU-48TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,916 บาท
48,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
47,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UNFR-48-VA/UNCR-48T-VA

เบอร์ 5 13.85 Btu/hW 48,450 BTU ไร้สาย 380 V 80,308 64,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
63,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UNFR-48-VA/UNCR-48T-VA
48,450 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,308 บาท
64,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
63,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-3648PT3T/U-48PRH1T5

เบอร์ 5 18.40 Btu/hW 48,000(18,100-52,900) BTU ไร้สาย 220 V 152,590 60,138
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
59,138 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-3648PT3T/U-48PRH1T5
48,000(18,100-52,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
152,590 บาท
60,138 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
59,138 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-3648PT3T/U-48PRH1T8

เบอร์ 5 18.40 Btu/hW 48,000(18,100-52,900) BTU ไร้สาย 380 V 152,590 60,138
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
59,138 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-3648PT3T/U-48PRH1T8
48,000(18,100-52,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
152,590 บาท
60,138 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
59,138 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น