หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 52000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUV-55TR4CA/AUW-55T6RN

เบอร์ 5 13 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 220 V 118,864 59,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-55TR4CA/AUW-55T6RN
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,864 บาท
59,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ABYG54LRTA/AOYG54LATT

- 48,000 (18,400 - 54,600) BTU ไร้สาย 380 V 119,601 64,600
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,600 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ABYG54LRTA/AOYG54LATT
48,000 (18,400 - 54,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
119,601 บาท
64,600 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,600 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC160TNCDKC/AC160TXADKC

เบอร์ 5 19.02 Btu/hW 51,000 (14,670-60,050) BTU ไร้สาย 220 V 111,741 69,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC160TNCDKC/AC160TXADKC
51,000 (14,670-60,050) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
111,741 บาท
69,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC160TNCDKC/AC160TXADNC

เบอร์ 5 19.02 Btu/hW 51,000 (14,670-60,050) BTU ไร้สาย 380 V 113,803 70,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC160TNCDKC/AC160TXADNC
51,000 (14,670-60,050) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
113,803 บาท
70,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-52

- 12.55 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 380 V 78,436 63,096
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,096 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-52
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,436 บาท
63,096 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,096 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-60

- 12.52 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,478 66,697
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,697 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-60
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,478 บาท
66,697 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,697 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SK54B-MNVJU/KC54B-RSYJU

UCP 10.69 Btu/hW 53,739 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
SK54B-MNVJU/KC54B-RSYJU
53,739 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GU1600ZD/A-K / GUL160W/A-M

- 10.30 Btu/hW 54,600 BTU ไร้สาย 380 V 86,329 70,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GU1600ZD/A-K / GUL160W/A-M
54,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,329 บาท
70,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
69,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X

- - Btu/hW 54,500 BTU ไร้สาย 380 V 102,379 86,266
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,266 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GUD160ZD/A-T / GUD160W/NhA-X
54,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,379 บาท
86,266 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,266 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCN56AYR/YCLN56AYR

มอก. 9.63 Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 78,467 66,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCN56AYR/YCLN56AYR
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,467 บาท
66,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
65,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-32WTS56(A)

มอก. 10.20 Btu/hW 56,298 BTU ไร้สาย 380 V 78,555 54,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,175 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-32WTS56(A)
56,298 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,555 บาท
54,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES41-48 / CCS-410WTS56(A)

มอก. 10.20 Btu/hW 56,298 BTU ไร้สาย 380 V 78,555 54,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,175 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES41-48 / CCS-410WTS56(A)
56,298 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,555 บาท
54,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW50 / CCS-32IBW50(A)

มอก. 11.22 Btu/hW 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,473 76,107
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,107 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW50 / CCS-32IBW50(A)
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,473 บาท
76,107 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
75,107 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32IBW56 / CCS-32IBW56(A)

มอก. 15.08 Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 84,638 78,228
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,228 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32IBW56 / CCS-32IBW56(A)
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,638 บาท
78,228 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,228 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-410IBW56-1 / CCS-410IBW56(A)-1

- 15.16 Btu/hW 56,425 BTU ไร้สาย 380 V 84,638 78,228
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,228 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-410IBW56-1 / CCS-410IBW56(A)-1
56,425 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,638 บาท
78,228 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,228 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF50 / CCS-32BF50(A)

เบอร์ 5 Btu/hW 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,524 61,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF50 / CCS-32BF50(A)
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,524 บาท
61,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น