หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 60000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4

มอก. 17.00 Btu/hW 58,000(13,800-61,000) BTU ไร้สาย 220 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4
58,000(13,800-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1

มอก. 16.00 Btu/hW 55,000(16,503-60,510) BTU ไร้สาย 380 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1
55,000(16,503-60,510) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF060C3/CLC060C3

มอก. 10.71 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF060C3/CLC060C3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-60

- 16.51 Btu/hW 60,100(30,000-66,000) BTU ไร้สาย 220 V 94,207 78,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,426 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-60
60,100(30,000-66,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,207 บาท
78,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
77,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

INVERTER SSU R32-60T

- 16.51 Btu/hW 60,100(30,000-66,000) BTU ไร้สาย 380 V 96,269 80,488
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,488 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
INVERTER SSU R32-60T
60,100(30,000-66,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,269 บาท
80,488 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
79,488 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UAF60BF-R3A/UAC60BF-R3A

UCP 10.71 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 83,017 58,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
57,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UAF60BF-R3A/UAC60BF-R3A
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,017 บาท
58,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
57,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK60B-MNVJU/KC60B-RSYJU

UCP 10.71 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,584 60,230
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,230 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK60B-MNVJU/KC60B-RSYJU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,584 บาท
60,230 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,230 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT60B-MNVTU/KCV60B-RSYTU

UCP 16.50 Btu/hW 60,000(28,000-62,000) BTU ไร้สาย 380 V 105,697 72,592
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,592 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT60B-MNVTU/KCV60B-RSYTU
60,000(28,000-62,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,697 บาท
72,592 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,592 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXA60GB/TTKA60KD

- - 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 124,534 75,988
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,988 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXA60GB/TTKA60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,534 บาท
75,988 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
74,988 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE60KB/TTKE60KD

- - 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 78,519 62,965
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,965 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE60KB/TTKE60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,519 บาท
62,965 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
61,965 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYXA60SB0/TYKA60SD0

- 11.50 Btu/hW 60,000(24,000-62,000) BTU ไร้สาย 380 V 76,880 60,326
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,326 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXA60SB0/TYKA60SD0
60,000(24,000-62,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
76,880 บาท
60,326 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,326 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE60SB5/TTKE60SD

- 11.26 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 95,632 64,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE60SB5/TTKE60SD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
95,632 บาท
64,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
63,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ER60MTDT/AR60MT

มอก. 10.03 Btu/hW 60,051 BTU ไร้สาย 380 V 66,313 59,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ER60MTDT/AR60MT
60,051 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,313 บาท
59,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8

- 10.54 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,545 60,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,545 บาท
60,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FLCN60AYR/YCLN60AYR

มอก. 10.14 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,615 67,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FLCN60AYR/YCLN60AYR
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,615 บาท
67,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-ES56-60 / CCS-32WTS60 (A)

มอก. 9.91 Btu/hW 60,051 BTU ไร้สาย 380 V 80,852 55,767
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,767 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-ES56-60 / CCS-32WTS60 (A)
60,051 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,852 บาท
55,767 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,767 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น