หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์เปลือย 13000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FBA13BV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 19.41 Btu/hW 13,040(6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 53,393 34,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
33,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FBA13BV2S/RZF13CV2S
13,040(6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,393 บาท
34,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
33,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FBFC13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 15.4 Btu/hW 13,000(6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 50,183 32,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FBFC13DV2S/RZFC13DV2S
13,000(6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,183 บาท
32,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDBF13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 13,000(6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 46,010 32,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDBF13DV2S/RZFC13DV2S
13,000(6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,010 บาท
32,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDF13BV2S/RZF13CV2S

เบอร์ 5 13,040(10,900-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 46,224 30,086
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
29,086 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDF13BV2S/RZF13CV2S
13,040(10,900-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,224 บาท
30,086 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
29,086 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDLF13DV2S/RZFC13DV2S

เบอร์ 5 13,000(6,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 46,010 32,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDLF13DV2S/RZFC13DV2S
13,000(6,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,010 บาท
32,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
31,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDBNQ13MV2S/RNQ13MV2S

- 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 33,063 21,805
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,805 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDBNQ13MV2S/RNQ13MV2S
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,063 บาท
21,805 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,805 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDT12AVR/YCLT12AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,021 17,169
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
16,169 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDT12AVR/YCLT12AVR
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,021 บาท
17,169 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
16,169 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SE-P1.6AKLT/SU-P1.6VAK

- 3.00 Btu/hW 12,283 BTU ไร้สาย 220 V 31,172 30,626
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
29,626 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SE-P1.6AKLT/SU-P1.6VAK
12,283 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,172 บาท
30,626 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
29,626 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PEY-M13JAL-TH/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 39,090 37,987
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
36,987 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PEY-M13JAL-TH/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,090 บาท
37,987 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
36,987 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PEY-SM13JAL-TH/SUY-SM13VA-TH

เบอร์ 5 21.70 Btu/hW 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 43,105 40,993
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
39,993 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PEY-SM13JAL-TH/SUY-SM13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,105 บาท
40,993 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
39,993 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDH13AVR/YCLH13AVR

เบอร์ 5 13.75 Btu/hW 13,363 BTU ไร้สาย 220 V 30,300 19,448
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
18,448 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDH13AVR/YCLH13AVR
13,363 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,300 บาท
19,448 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
18,448 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

42VLG004X110/38RLG012R100-2

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 13,307 BTU มีสาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
42VLG004X110/38RLG012R100-2
13,307 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

42VLG004X110/38RLG012R100-2-1

เบอร์ 5 13.29 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
42VLG004X110/38RLG012R100-2-1
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFDA-32BF13/CCS-32BF13

เบอร์ 5 13.06 Btu/hW 13,648 BTU ไร้สาย 220 V 16,518 16,207
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
15,207 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFDA-32BF13/CCS-32BF13
13,648 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,518 บาท
16,207 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
15,207 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFDA-32IBW13/CCS-32IBW13

เบอร์ 5 18.18 Btu/hW 13,648 BTU ไร้สาย 220 V 30,408 29,820
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
28,820 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFDA-32IBW13/CCS-32IBW13
13,648 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,408 บาท
29,820 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
28,820 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0131BP/38TGF0131A1

มอก. 11.37 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 34,789 21,493
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,493 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0131BP/38TGF0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,789 บาท
21,493 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 66 นี้
20,493 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น