หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์เปลือย 24000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HDI-25ASR32/1U-25S1R32C

มอก. 16.55 25,000(10,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 33,396 30,066
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,066 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-25ASR32/1U-25S1R32C
25,000(10,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,396 บาท
30,066 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,066 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FBA24BV2S/RZF24CV2S

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 24,000(8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 65,163 42,004
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,004 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FBA24BV2S/RZF24CV2S
24,000(8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,163 บาท
42,004 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
41,004 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FBFC24DV2S/RZFC24DV2S

เบอร์ 5 15.2 Btu/hW 24,000(8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 60,883 39,310
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FBFC24DV2S/RZFC24DV2S
24,000(8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,883 บาท
39,310 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDBF24DV2S/RZFC24DV2S

เบอร์ 5 24,000(8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 56,710 39,310
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDBF24DV2S/RZFC24DV2S
24,000(8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,710 บาท
39,310 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDF24BV2S/RZF24CV2S

เบอร์ 5 24,010(10,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 56,924 36,820
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,820 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDF24BV2S/RZF24CV2S
24,010(10,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,924 บาท
36,820 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,820 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDLF24DV2S/RZFC24DV2S

เบอร์ 5 24,000(8,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 56,710 39,310
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDLF24DV2S/RZFC24DV2S
24,000(8,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,710 บาท
39,310 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,310 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDBNQ24MV2S/RNQ24MV2S

- 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,903 29,884
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,884 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDBNQ24MV2S/RNQ24MV2S
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,903 บาท
29,884 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
28,884 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDCT25AVR/YCLT25AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 25,000 BTU 220 V 39,198 28,346
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,346 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDCT25AVR/YCLT25AVR
25,000 BTU
ระบบไฟ : 220 V
39,198 บาท
28,346 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
27,346 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT25AVP/YCLT25AVP

มอก. 9.65 Btu/hW 25,900 BTU มีสาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT25AVP/YCLT25AVP
25,900 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT25AVP/YCLT25AVP-1

มอก. 9.65 Btu/hW 25,900 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT25AVP/YCLT25AVP-1
25,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDT25AVR/YCLT25AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 37,136 26,284
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,284 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDT25AVR/YCLT25AVR
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,136 บาท
26,284 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,284 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MCDA24AA/TTKA24QB

- - 24,000 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MCDA24AA/TTKA24QB
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDUM71YA-W1/FDC71YNA-W1

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 24,480(4,440-26,270) BTU ไร้สาย 220 V 64,167 38,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDUM71YA-W1/FDC71YNA-W1
24,480(4,440-26,270) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,167 บาท
38,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDUM71CNV-S1/FDC71CNV-S1

- 10.58 Btu/hW 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 53,368 31,928
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,928 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDUM71CNV-S1/FDC71CNV-S1
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,368 บาท
31,928 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
30,928 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PEY-SM24JAL-TH/SUY-SM24VA-TH

เบอร์ 5 21.72 Btu/hW 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 54,391 49,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PEY-SM24JAL-TH/SUY-SM24VA-TH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,391 บาท
49,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PEY-M24JAL-TH/SUY-M24VA-TH

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 49,291 45,464
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,464 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PEY-M24JAL-TH/SUY-M24VA-TH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,291 บาท
45,464 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,464 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น