หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์เปลือย 33000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AC1200/CS-33

มอก. 10.33 Btu/hW 33,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,160 25,308
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
24,308 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC1200/CS-33
33,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,160 บาท
25,308 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
24,308 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC1200/CS-33TH

มอก. 10.64 Btu/hW 33,100 BTU ไร้สาย 380 V 38,547 27,695
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
26,695 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC1200/CS-33TH
33,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
38,547 บาท
27,695 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
26,695 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DX-33-R410A/AC-33-R410A

มอก. 9.83 Btu/hW 33,800 BTU ไร้สาย 220 V 35,346 24,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
23,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DX-33-R410A/AC-33-R410A
33,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,346 บาท
24,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
23,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DX-33-R410A/AC-33T-R410A

มอก. 10.08 Btu/hW 33,500 BTU ไร้สาย 380 V 36,865 26,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
25,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DX-33-R410A/AC-33T-R410A
33,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
36,865 บาท
26,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
25,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-B36TNTBNH1/RPIH-B36TNT1NH

เบอร์ 5 17.55 Btu/hW 33,778 BTU มีสาย 220 V 59,709 48,857
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
47,857 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-B36TNTBNH1/RPIH-B36TNT1NH
33,778 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
59,709 บาท
48,857 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
47,857 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDCT32AVR/YCLT32AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU 220 V 45,926 35,074
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
34,074 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDCT32AVR/YCLT32AVR
32,400 BTU
ระบบไฟ : 220 V
45,926 บาท
35,074 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
34,074 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDCT32ASR/YCLT32AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU 380 V 48,531 37,679
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
36,679 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDCT32ASR/YCLT32AYR
32,400 BTU
ระบบไฟ : 380 V
48,531 บาท
37,679 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
36,679 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT32AVP/YCLT32AVP

มอก. 9.65 Btu/hW 32,000 BTU มีสาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT32AVP/YCLT32AVP
32,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT32AVP/YCLT32AVP-1

มอก. 9.65 Btu/hW 32,000 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT32AVP/YCLT32AVP-1
32,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT32AVP/YCLT32AYP

มอก. 9.65 Btu/hW 32,000 BTU มีสาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT32AVP/YCLT32AYP
32,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMT32AVP/YCLT32AYP-1

มอก. 9.65 Btu/hW 32,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMT32AVP/YCLT32AYP-1
32,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDT32AVR/YCLT32AVR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU ไร้สาย 220 V 44,407 33,555
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
32,555 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDT32AVR/YCLT32AVR
32,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,407 บาท
33,555 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
32,555 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDT32ASR/YCLT32AYR

มอก. 10.58 Btu/hW 32,400 BTU ไร้สาย 380 V 47,011 36,160
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
35,160 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDT32ASR/YCLT32AYR
32,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
47,011 บาท
36,160 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
35,160 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE33-AF1 /CHAE33-AF1R

เบอร์ 5 12.61 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 44,298 33,763
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
32,763 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE33-AF1 /CHAE33-AF1R
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,298 บาท
33,763 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
32,763 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE33-AF1 /CHAE33-CF1R

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 380 V 46,035 35,077
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
34,077 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE33-AF1 /CHAE33-CF1R
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
46,035 บาท
35,077 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
34,077 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE33I-AF1/CHAE33I-AF1R

เบอร์ 5 16.30 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 53,631 40,825
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
39,825 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE33I-AF1/CHAE33I-AF1R
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,631 บาท
40,825 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 66 นี้
39,825 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น