หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์อีมิเน้นท์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WFM09F/AFM09F

เบอร์ 5 13.85 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 17,112 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM09F/AFM09F
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,112 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM12F/AFM12F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,988 14,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM12F/AFM12F
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,988 บาท
14,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM18F/AFM18F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 33,223 20,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
19,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM18F/AFM18F
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,223 บาท
20,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
19,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM24F/AFM24F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 37,848 25,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
24,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM24F/AFM24F
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,848 บาท
25,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
24,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG09F/AVG09F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 17,988 14,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG09F/AVG09F
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,988 บาท
14,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVM09F/AVM09F

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 9,900 BTU ไร้สาย 220 V 17,730 14,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVM09F/AVM09F
9,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,730 บาท
14,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
13,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVM12F/AVM12F

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 18,297 15,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
14,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVM12F/AVM12F
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,297 บาท
15,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
14,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVM18F/AVM18F

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 33,996 21,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
20,567 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVM18F/AVM18F
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,996 บาท
21,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
20,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVM24F/AVM24F

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,776 26,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
25,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVM24F/AVM24F
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,776 บาท
26,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
25,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG12F/AVG12F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 28,349 16,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
15,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG12F/AVG12F
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,349 บาท
16,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
15,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG18F/AVG18F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 34,460 22,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
21,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG18F/AVG18F
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,460 บาท
22,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
21,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG24F/AVG24F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 39,394 26,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
25,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG24F/AVG24F
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,394 บาท
26,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
25,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG30F/AVG30F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 31,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,852 38,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG30F/AVG30F
31,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,852 บาท
38,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
37,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG36F/AVG36F

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 53,650 40,690
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,690 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG36F/AVG36F
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,650 บาท
40,690 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
39,690 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG09F1/AVG09F1

เบอร์ 5 25.00 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 30,926 18,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
17,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG09F1/AVG09F1
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,926 บาท
18,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
17,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG12F1/AVG12F1

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 32,163 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG12F1/AVG12F1
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,163 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 65 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น