หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์อีมิเน้นท์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WFM09F/AFM09F

เบอร์ 5 13.85 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 17,112 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM09F/AFM09F
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,112 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PGR36M/APG36M

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 42,372 41,131
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,131 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PGR36M/APG36M
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,372 บาท
41,131 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,131 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PGR36MT/APG36MT

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 45,253 43,926
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,926 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PGR36MT/APG36MT
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
45,253 บาท
43,926 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,926 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PGR40M/APG40M

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 50,666 49,176
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,176 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PGR40M/APG40M
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,666 บาท
49,176 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,176 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PGR40MT/APG40MT

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 380 V 53,809 52,225
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,225 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PGR40MT/APG40MT
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
53,809 บาท
52,225 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,225 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PFR36M/APF36M

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 42,372 41,131
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,131 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PFR36M/APF36M
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,372 บาท
41,131 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,131 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PFR36MT/APF36MT

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 45,253 43,926
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,926 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PFR36MT/APF36MT
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
45,253 บาท
43,926 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
42,926 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PFR40M/APF40M

เบอร์ 5 13.11 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 50,666 49,176
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,176 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PFR40M/APF40M
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,666 บาท
49,176 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,176 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PFR40MT/APF40MT

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 380 V 53,787 52,225
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,225 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PFR40MT/APF40MT
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
53,787 บาท
52,225 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,225 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG18F/AR18FC

มอก. 10.24 Btu/hW 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 43,825 38,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG18F/AR18FC
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,825 บาท
38,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG25F/AR25FC

มอก. 10.24 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 45,546 39,836
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,836 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG25F/AR25FC
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,546 บาท
39,836 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,836 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG30F/AR30FC

มอก. 10.24 Btu/hW 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 51,457 45,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG30F/AR30FC
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,457 บาท
45,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG36F/AR36FC

มอก. 10.24 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 54,360 47,987
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,987 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG36F/AR36FC
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,360 บาท
47,987 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
46,987 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG36F/AR36FTC

มอก. 10.24 Btu/hW 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 56,308 49,877
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,877 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG36F/AR36FTC
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
56,308 บาท
49,877 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,877 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG40F/AR40FC

มอก. 10.24 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 220 V 64,032 57,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG40F/AR40FC
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,032 บาท
57,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG40F/AR40FTC

มอก. 10.24 Btu/hW 40,262 BTU ไร้สาย 380 V 64,655 57,774
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,774 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG40F/AR40FTC
40,262 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,655 บาท
57,774 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,774 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น