หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ฟูจิซึ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ASMA09BETA

เบอร์ 5 13.22 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 27,006 15,540
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,540 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA09BETA
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,006 บาท
15,540 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,540 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA12BETA

เบอร์ 5 13.17 11,700 BTU ไร้สาย 220 V 29,212 15,944
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,944 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA12BETA
11,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,212 บาท
15,944 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,944 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA13BETA

เบอร์ 5 13.07 13,906 BTU ไร้สาย 220 V 31,418 17,762
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,762 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA13BETA
13,906 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,418 บาท
17,762 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,762 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA18FUTA

เบอร์ 5 12.99 18,745 BTU ไร้สาย 220 V 44,216 23,729
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,729 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA18FUTA
18,745 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,216 บาท
23,729 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,729 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG09CPTA

เบอร์ 5 >17.37 9,700(2,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 30,755 16,954
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,954 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG09CPTA
9,700(2,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,755 บาท
16,954 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,954 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA24FUTA

เบอร์ 5 12.90 24,508 BTU ไร้สาย 220 V 57,453 31,816
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,816 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA24FUTA
24,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,453 บาท
31,816 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,816 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA30FUTA

เบอร์ 5 13.76 28,840 BTU ไร้สาย 220 V 59,659 34,021
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
33,021 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA30FUTA
28,840 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,659 บาท
34,021 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
33,021 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG12CPTA

เบอร์ 5 >16.55 11,700(2,400-12,100) BTU ไร้สาย 220 V 31,858 17,964
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,964 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG12CPTA
11,700(2,400-12,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,858 บาท
17,964 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
16,964 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 48,628 25,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,628 บาท
25,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CPTB

เบอร์ 5 >17.51 22,200(5,500-23,300) BTU ไร้สาย 220 V 62,969 32,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CPTB
22,200(5,500-23,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,969 บาท
32,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG09CGTA

เบอร์ 5 24.81 Btu/h/W 9,257(3,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 51,714 21,501
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,501 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG09CGTA
9,257(3,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,714 บาท
21,501 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,501 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG12CGTA

เบอร์ 5 23.27 Btu/h/W 12,165(3,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 55,023 23,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,319 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG12CGTA
12,165(3,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,023 บาท
23,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
22,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG18CGTA

เบอร์ 5 24.02 Btu/h/W 18,395(3,500-22,100) BTU ไร้สาย 220 V 67,381 31,105
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,105 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG18CGTA
18,395(3,500-22,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,381 บาท
31,105 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
30,105 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMG24CGTA

เบอร์ 5 21.02 Btu/h/W 24,392(3,800-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 78,412 38,080
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,080 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMG24CGTA
24,392(3,800-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,412 บาท
38,080 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
37,080 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF12LAL/AOYA12LALL

- 11.36 Btu/h/W 11,900 (3,100 - 15,000) BTU ไร้สาย 220 V 77,020 40,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
39,203 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF12LAL/AOYA12LALL
11,900 (3,100 - 15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,020 บาท
40,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
39,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUYF18LBL/AOYA18LALL

- 10.95 Btu/h/W 17,700 (3,100 - 20,100) BTU ไร้สาย 220 V 86,948 44,858
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
43,858 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUYF18LBL/AOYA18LALL
17,700 (3,100 - 20,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
86,948 บาท
44,858 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
43,858 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น