หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์กรี

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 46 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

GCF350AE

9,513 8,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
7,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GCF350AE
9,513 บาท
8,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
7,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GCF500AE

12,008 10,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
9,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GCF500AE
12,008 บาท
10,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
9,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC07AK

2.62 Btu/hW 7,000 BTU 13,595 12,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
11,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC07AK
7,000 BTU
13,595 บาท
12,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
11,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC09AK

2.62 Btu/hW 9,000 BTU 23,327 12,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
11,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC09AK
9,000 BTU
23,327 บาท
12,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
11,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GPC12AL

2.62 Btu/hW 12,000 BTU 26,389 15,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GPC12AL
12,000 BTU
26,389 บาท
15,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 9,407 BTU ไร้สาย 220 V 29,689 17,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC09ACC-K6NNA1A/I/ GWC09ACC-K6NNA1A/O
9,407 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,689 บาท
17,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 12,037 BTU ไร้สาย 220 V 31,132 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GWC12ACC-K6NNA1A/I /GWC12ACC-K6NNA1A/O
12,037 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,132 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GU140T/A-K / GUL140W/A-M

- 8.59 Btu/hW 48,100 BTU ไร้สาย 380 V 85,595 69,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,041 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GU140T/A-K / GUL140W/A-M
48,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,595 บาท
69,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
68,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GU160T/A-K / GUL160W/A-M

- 9.85 Btu/hW 51,200 BTU ไร้สาย 380 V 88,904 72,351
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,351 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GU160T/A-K / GUL160W/A-M
51,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,904 บาท
72,351 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
71,351 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD18T/A-T(P)/GULD18W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 19.72 Btu/hW 18,772 BTU ไร้สาย 220 V 61,235 45,345
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,345 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD18T/A-T(P)/GULD18W/NhA-T(P)
18,772 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,235 บาท
45,345 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,345 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD24T/A-T(P)/GULD24W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 19.58 Btu/hW 24,181 BTU ไร้สาย 220 V 69,001 53,111
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,111 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD24T/A-T(P)/GULD24W/NhA-T(P)
24,181 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,001 บาท
53,111 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,111 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD30T/A-T(P)/GULD30W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 29,702 BTU ไร้สาย 220 V 71,316 55,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,203 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD30T/A-T(P)/GULD30W/NhA-T(P)
29,702 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,316 บาท
55,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
54,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD36T/A-T(P)/GULD36W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 18.15 Btu/hW 35,313 BTU ไร้สาย 220 V 75,927 59,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD36T/A-T(P)/GULD36W/NhA-T(P)
35,313 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,927 บาท
59,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GULD42T/A-T(P)/GULD42W/NhA-T(P)

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 40,944 BTU ไร้สาย 220 V 89,897 73,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,343 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GULD42T/A-T(P)/GULD42W/NhA-T(P)
40,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,897 บาท
73,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
72,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GUD140T/A-T / GUD140W/NhA-X

- 9.72 Btu/hW 45,700 BTU ไร้สาย 380 V 102,638 86,084
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,084 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GUD140T/A-T / GUD140W/NhA-X
45,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,638 บาท
86,084 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
85,084 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X

- 9.50 Btu/hW 49,400 BTU ไร้สาย 380 V 107,249 90,695
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,695 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X
49,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,249 บาท
90,695 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
89,695 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น