หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ไฮเออร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HDI-18ASR32/1U-18S1R32C

มอก. 17.09 18,758(10,900-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 31,074 27,982
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,982 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-18ASR32/1U-18S1R32C
18,758(10,900-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,074 บาท
27,982 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
26,982 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-25ASR32/1U-25S1R32C

มอก. 16.55 25,000(10,900-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 33,396 30,066
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,066 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-25ASR32/1U-25S1R32C
25,000(10,900-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,396 บาท
30,066 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,066 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-30ASR32/1U-30S1R32C

มอก. 15.97 30,000(17,100-34,100) BTU ไร้สาย 220 V 40,015 36,004
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,004 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-30ASR32/1U-30S1R32C
30,000(17,100-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,015 บาท
36,004 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,004 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-36ASR32/1U-36S1R32C

มอก. 17.44 36,000(17,100-38,200) BTU ไร้สาย 220 V 43,382 39,025
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,025 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-36ASR32/1U-36S1R32C
36,000(17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,382 บาท
39,025 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,025 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-36ATR32/1U-36T3R32C

มอก. 16.45 36,325(17,100-38,200) BTU ไร้สาย 380 V 43,382 39,025
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,025 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-36ATR32/1U-36T3R32C
36,325(17,100-38,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
43,382 บาท
39,025 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,025 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-40ASR32/1U-40S1R32C

มอก. 14.06 40,944(19,500-47,800) BTU ไร้สาย 220 V 49,072 44,130
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,130 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-40ASR32/1U-40S1R32C
40,944(19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,072 บาท
44,130 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,130 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-40ATR32/1U-40T3R32C

มอก. 14.06 40,943(19,500-47,800) BTU ไร้สาย 380 V 49,072 44,130
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,130 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-40ATR32/1U-40T3R32C
40,943(19,500-47,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
49,072 บาท
44,130 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,130 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-48ASR32/1U-48S1R32C

มอก. 14.01 48,000(21,000-52,500) BTU ไร้สาย 220 V 54,297 48,818
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,818 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-48ASR32/1U-48S1R32C
48,000(21,000-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,297 บาท
48,818 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,818 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-48ATR32/1U-48T3R32C

มอก. 14.01 48,000(21,000-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 54,297 48,818
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,818 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-48ATR32/1U-48T3R32C
48,000(21,000-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,297 บาท
48,818 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
47,818 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-60ATR32/1U-60T3R32C

มอก. 14.01 60,900(15,400-61,000) BTU ไร้สาย 380 V 70,553 63,403
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,403 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-60ATR32/1U-60T3R32C
60,900(15,400-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,553 บาท
63,403 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
62,403 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 90,145 68,736
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,736 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,145 บาท
68,736 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
67,736 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-10VFB03T(H)/HSU-10VFB03T(H)C

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 9,489 BTU ไร้สาย 220 V 20,575 15,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-10VFB03T(H)/HSU-10VFB03T(H)C
9,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,575 บาท
15,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24VTAA03T/HSU-24VTAA03TC

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 23,854 BTU ไร้สาย 220 V 32,986 25,544
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,544 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24VTAA03T/HSU-24VTAA03TC
23,854 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,986 บาท
25,544 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,544 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-09VTAA03T/HSU-09VTAA03TC

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 9,180 BTU ไร้สาย 220 V 20,158 14,345
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,345 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-09VTAA03T/HSU-09VTAA03TC
9,180 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,158 บาท
14,345 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,345 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-12VTAA03T/HSU-12VTAA03TC

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 12,650 BTU ไร้สาย 220 V 21,949 15,306
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,306 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-12VTAA03T/HSU-12VTAA03TC
12,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,949 บาท
15,306 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,306 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-15VNS03T(N)/HSU-15VNS03T(N)C

เบอร์ 5 16.55 Btu/hW 14,976 BTU ไร้สาย 220 V 23,547 16,693
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,693 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-15VNS03T(N)/HSU-15VNS03T(N)C
14,976 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,547 บาท
16,693 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,693 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น