หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ไฮเออร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

HSU-10VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 9,489 BTU ไร้สาย 220 V 26,155 16,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-10VFB03T(H)
9,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,155 บาท
16,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-13VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.06 Btu/hW 12,673 BTU ไร้สาย 220 V 29,247 18,427
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,427 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-13VFB03T(H)
12,673 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,247 บาท
18,427 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,427 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 19,184 BTU ไร้สาย 220 V 38,216 22,730
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,730 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18VFB03T(H)
19,184 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,216 บาท
22,730 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,730 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24VTAA03T

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 23,854 BTU ไร้สาย 220 V 30,072 25,873
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,873 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24VTAA03T
23,854 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,072 บาท
25,873 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,873 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24VFB03T(H)

เบอร์ 5 19 Btu/hW 26,212 BTU ไร้สาย 220 V 43,371 28,055
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,055 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24VFB03T(H)
26,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,371 บาท
28,055 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,055 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-09VTAA03T

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 9,180 BTU ไร้สาย 220 V 18,526 14,748
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,748 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-09VTAA03T
9,180 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,526 บาท
14,748 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,748 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-12VTAA03T

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 12,650 BTU ไร้สาย 220 V 19,041 15,592
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,592 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-12VTAA03T
12,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,041 บาท
15,592 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
14,592 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18VTAA03T

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 25,536 21,434
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,434 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18VTAA03T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,536 บาท
21,434 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,434 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18VNS03T(N)

เบอร์ 5 15.12 Btu/hW 17,837 BTU ไร้สาย 220 V 25,536 20,246
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,246 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18VNS03T(N)
17,837 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,536 บาท
20,246 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,246 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-28VNH03T

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 28,500 BTU ไร้สาย 220 V 49,557 32,055
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,055 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-28VNH03T
28,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,557 บาท
32,055 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
31,055 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-09CTB03T

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 9,3402 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 12,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
11,855 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-09CTB03T
9,3402 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
12,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
11,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-12CTB03T

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 11,816 BTU ไร้สาย 220 V 27,040 13,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-12CTB03T
11,816 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,040 บาท
13,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-18CTB03T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 18,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-18CTB03T
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
18,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-24CTB03T

เบอร์ 5 13.90 Btu/hW 24,400 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 22,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-24CTB03T
24,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
22,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-10CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 10,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 13,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-10CQAA03T
10,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
13,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
12,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-13CQAA03T

เบอร์ 5 13 Btu/hW 12,795 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,847
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,847 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-13CQAA03T
12,795 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,847 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,847 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น