หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ฮิตาชิ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 10,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 16,341
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,341 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT
10,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
16,341 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,341 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,689 17,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,689 บาท
17,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT

เบอร์ 5 13.13 Btu/hW 20,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,924 24,217
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,217 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT
20,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,924 บาท
24,217 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
23,217 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,467 30,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,467 บาท
30,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH10CNT/RAC-KH10CNT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 9,300 (3,070 - 11,260) BTU ไร้สาย 220 V 26,689 20,016
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,016 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH10CNT/RAC-KH10CNT
9,300 (3,070 - 11,260) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,689 บาท
20,016 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,016 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH13CNT/RAC-KH13CNT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 12,500 (3,070 - 13,640) BTU ไร้สาย 220 V 28,751 21,746
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,746 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH13CNT/RAC-KH13CNT
12,500 (3,070 - 13,640) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,751 บาท
21,746 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,746 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH18CNT/RAC-KH18CNT

เบอร์ 5 18.10Btu/hW 18,150 (3,070 - 18,760) BTU ไร้สาย 220 V 40,017 30,271
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,271 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH18CNT/RAC-KH18CNT
18,150 (3,070 - 18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,017 บาท
30,271 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,271 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH24CNT/RAC-KH24CNT

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 23,000 (3,070 - 23,880) BTU ไร้สาย 220 V 48,559 36,964
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,964 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH24CNT/RAC-KH24CNT
23,000 (3,070 - 23,880) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,559 บาท
36,964 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,964 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH10CMT/RAC-UH10CMT

เบอร์ 5 22.60 Btu/hW 8,920 (3,070 - 13,400) BTU ไร้สาย 220 V 31,328 21,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH10CMT/RAC-UH10CMT
8,920 (3,070 - 13,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,328 บาท
21,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH13CMT/RAC-UH13CMT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 12,200 (3,070 - 16,700) BTU ไร้สาย 220 V 34,421 23,476
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,476 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH13CMT/RAC-UH13CMT
12,200 (3,070 - 16,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,421 บาท
23,476 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,476 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH18CMT/RAC-UH18CMT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 18,440 (3,070 - 20,500) BTU ไร้สาย 220 V 45,172 30,812
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,812 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH18CMT/RAC-UH18CMT
18,440 (3,070 - 20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,172 บาท
30,812 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
29,812 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH24CMT/RAC-UH24CMT

เบอร์ 5 20.80 Btu/hW 22,030 (5,110 - 24,600) BTU ไร้สาย 220 V 54,745 38,045
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,045 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH24CMT/RAC-UH24CMT
22,030 (5,110 - 24,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,745 บาท
38,045 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,045 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-DH10CLT/RAC-DH10CLT

เบอร์ 5 21.1 Btu/hW 8,960 (3,070 - 13,300) BTU ไร้สาย 220 V 37,032 23,476
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,476 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-DH10CLT/RAC-DH10CLT
8,960 (3,070 - 13,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,032 บาท
23,476 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,476 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-DH13CLT/RAC-DH13CLT

เบอร์ 5 20.7 Btu/hW 11,830 (3,070 - 14,330) BTU ไร้สาย 220 V 40,342 25,638
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,638 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-DH13CLT/RAC-DH13CLT
11,830 (3,070 - 14,330) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,342 บาท
25,638 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
24,638 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-DH18CLT/RAC-DH18CLT

เบอร์ 5 21 Btu/hW 18,090 (3,070 - 20,500) BTU ไร้สาย 220 V 53,141 34,596
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,596 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-DH18CLT/RAC-DH18CLT
18,090 (3,070 - 20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,141 บาท
34,596 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,596 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-DH24CLT/RAC-DH24CLT

เบอร์ 5 20.8 Btu/hW 22,030 (5,110 - 24,600) BTU ไร้สาย 220 V 63,068 39,667
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,667 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-DH24CLT/RAC-DH24CLT
22,030 (5,110 - 24,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,068 บาท
39,667 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,667 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น