หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์มีเดีย

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5

เบอร์ 5 14.14 Btu/hW 18,200 BTU ไร้สาย 220 V 48,234 32,785
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,785 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5
18,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,234 บาท
32,785 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
31,785 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 25,900 BTU ไร้สาย 220 V 50,257 34,808
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,808 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5
25,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,257 บาท
34,808 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,808 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4

เบอร์ 5 14.23 Btu/hW 34,900 BTU ไร้สาย 220 V 67,484 51,593
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,593 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4
34,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,484 บาท
51,593 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,593 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4

เบอร์ 5 14.77 Btu/hW 34,100 BTU ไร้สาย 380 V 67,633 51,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4
34,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,633 บาท
51,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
50,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8

- 13.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 70,003 53,890
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,890 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,003 บาท
53,890 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
52,890 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8

- 10.54 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,545 60,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,545 บาท
60,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC6

เบอร์ 5 14.26 Btu/hW 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 21,415 13,519
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,519 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABB-09CRN8-PC6/MOBA30-09CN8-PC6
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,415 บาท
13,519 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
12,519 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC6

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 22,518 14,589
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,589 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABB-12CRN8-PC6/MOBA30-12CN8-PC6
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,518 บาท
14,589 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
13,589 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC5

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 18,200 BTU ไร้สาย 220 V 33,990 20,493
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,493 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABD-18CRN8-QC5/MOBA31-18CN8-QC5
18,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,990 บาท
20,493 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
19,493 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSABD-24CRN8-PC6/MOBA31-24CN8-PC6

เบอร์ 5 13.2 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,146 23,863
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,863 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSABD-24CRN8-PC6/MOBA31-24CN8-PC6
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,146 บาท
23,863 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,863 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-09CRN8-PC6/MOX230-09CN8-PC6

เบอร์ 5 14.31 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,173 15,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-09CRN8-PC6/MOX230-09CN8-PC6
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,173 บาท
15,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
14,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-12CRN8-PC6/MOX330-12CN8-PC6

เบอร์ 5 14.21 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 25,276 16,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,211 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-12CRN8-PC6/MOX330-12CN8-PC6
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,276 บาท
16,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
15,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGC-18CRN8-PC6/MOX330-18CN8-PC6

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,748 22,253
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,253 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGC-18CRN8-PC6/MOX330-18CN8-PC6
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,748 บาท
22,253 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
21,253 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGD-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC6

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,352 26,330
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,330 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGD-24CRN8-PC6/MOD30-24CN8-PC6
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,352 บาท
26,330 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
25,330 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W

เบอร์ 5 21.22 Btu/hW 8,800 BTU ไร้สาย 220 V 29,688 19,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,629 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W
8,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,688 บาท
19,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W

เบอร์ 5 23.62 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,894 21,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,894 บาท
21,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
20,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น