หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FDE40YA-W1/FDC40YNA-W1

เบอร์ 5 20.92 Btu/hW 14,720(5,459 - 16,379) BTU ไร้สาย 220 V 64,263 38,046
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,046 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE40YA-W1/FDC40YNA-W1
14,720(5,459 - 16,379) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,263 บาท
38,046 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,046 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE50YA-W1/FDC50YNA-W1

เบอร์ 5 19.69 Btu/hW 18,093(5,459 - 19,448) BTU ไร้สาย 220 V 65,367 38,438
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,438 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE50YA-W1/FDC50YNA-W1
18,093(5,459 - 19,448) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,367 บาท
38,438 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,438 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE60YA-W1/FDC60YNA-W1

เบอร์ 5 17.03 Btu/hW 20,823(5,459 - 22,178) BTU ไร้สาย 220 V 66,911 39,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE60YA-W1/FDC60YNA-W1
20,823(5,459 - 22,178) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,911 บาท
39,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
38,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE71YA-W1/FDC71YNA-W1

เบอร์ 5 19.99 Btu/hW 25,087(4,440 - 26,270) BTU ไร้สาย 220 V 75,294 44,118
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,118 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE71YA-W1/FDC71YNA-W1
25,087(4,440 - 26,270) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,294 บาท
44,118 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,118 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE100YA-W1/FDC100YNA-W1

เบอร์ 5 20.34 Btu/hW 36,621(6,824 - 39,238) BTU ไร้สาย 220 V 94,195 54,747
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,747 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE100YA-W1/FDC100YNA-W1
36,621(6,824 - 39,238) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,195 บาท
54,747 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,747 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE125YA-W1/FDC125YNA-W1

เบอร์ 5 18.99 Btu/hW 40,915(10,577 - 42,991) BTU ไร้สาย 220 V 106,038 61,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE125YA-W1/FDC125YNA-W1
40,915(10,577 - 42,991) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
106,038 บาท
61,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
60,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE140YA-W1/FDC140YNA-W1

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 47,353(10,918 - 49,474) BTU ไร้สาย 220 V 114,642 67,015
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,015 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE140YA-W1/FDC140YNA-W1
47,353(10,918 - 49,474) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,642 บาท
67,015 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
66,015 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 18,252 BTU ไร้สาย 220 V 59,961 35,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,010 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE50CNVX-S1/FDC50CNVX-S1
18,252 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,961 บาท
35,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
34,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1

เบอร์ 5 13.14 Btu/hW 23,871 BTU ไร้สาย 220 V 66,580 38,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE71CNVX-S1/FDC71CNVX-S1
23,871 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,580 บาท
38,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE100CNV-S1/FDC100CNV-S1

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 36,195 BTU ไร้สาย 220 V 87,908 49,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE100CNV-S1/FDC100CNV-S1
36,195 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,908 บาท
49,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE100CSV-S1/FDC100CSV-S1

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 36,301 BTU ไร้สาย 380 V 87,908 49,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE100CSV-S1/FDC100CSV-S1
36,301 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,908 บาท
49,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1

- 10.24 Btu/hW 42,650 BTU ไร้สาย 380 V 96,000 54,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE125CSV-S1/FDC125CSV-S1
42,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,000 บาท
54,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
53,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDE140CSV-S1/FDC140CSV-S1

- 10.99 Btu/hW 49,474 BTU ไร้สาย 380 V 108,134 60,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,061 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDE140CSV-S1/FDC140CSV-S1
49,474 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
108,134 บาท
60,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK10YY-W1/SRC10YY-W1

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 8,900 ( 2,730 -10,577 ) BTU ไร้สาย 220 V 31,344 17,489
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,489 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK10YY-W1/SRC10YY-W1
8,900 ( 2,730 -10,577 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,344 บาท
17,489 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,489 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK13YY-W1/SRC13YY-W1

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 12,500 ( 2,730 -12,624 ) BTU ไร้สาย 220 V 35,205 19,448
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,448 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK13YY-W1/SRC13YY-W1
12,500 ( 2,730 -12,624 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,205 บาท
19,448 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
18,448 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK15YY-W1/SRC15YY-W1

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 16,000 (4,436 - 16,378 ) BTU ไร้สาย 220 V 41,823 23,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK15YY-W1/SRC15YY-W1
16,000 (4,436 - 16,378 ) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,823 บาท
23,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
22,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น