หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์มิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิม

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MS-GN09VF/MU-GN09VF

เบอร์ 5 13.22 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 25,565 17,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MS-GN09VF/MU-GN09VF
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,565 บาท
17,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
16,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 47,068 34,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,068 บาท
34,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
33,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M18KAL/SUY-M18VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 52,119 38,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,061 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M18KAL/SUY-M18VA-TH
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,119 บาท
38,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
37,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M24KAL/SUY-M24VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 56,861 41,484
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,484 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M24KAL/SUY-M24VA-TH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,861 บาท
41,484 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
40,484 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 62,973 45,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,973 บาท
45,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
44,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M36KAL/SUY-M36VA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 72,045 59,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M36KAL/SUY-M36VA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,045 บาท
59,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M36KAL/PUY-M36YKA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 72,045 52,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M36KAL/PUY-M36YKA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,045 บาท
52,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
51,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH

- 15.00BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 82,796 59,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,796 บาท
59,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
58,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH

- 15.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,796 60,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,796 บาท
60,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M48KAL/PUY-M48VKA-TH

- 14.50 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 90,116 60,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M48KAL/PUY-M48VKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
90,116 บาท
60,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M48KAL/PUY-M48YKA-TH

- 14.50 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,116 60,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M48KAL/PUY-M48YKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,116 บาท
60,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
59,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM13KAL/SUY-SM13VA-TH

เบอร์ 5 23.84 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 50,470 36,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM13KAL/SUY-SM13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,470 บาท
36,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
35,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM18KAL/SUY-SM18VA-TH

เบอร์ 5 24.58 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 56,140 40,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,917 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM18KAL/SUY-SM18VA-TH
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,140 บาท
40,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
39,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM24KAL/SUY-SM24VA-TH

เบอร์ 5 23.14 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 61,397 44,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM24KAL/SUY-SM24VA-TH
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,397 บาท
44,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
43,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM30KAL/SUY-SM30VA-TH

เบอร์ 5 21.85 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 68,024 49,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM30KAL/SUY-SM30VA-TH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,024 บาท
49,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
48,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-SM36KAL/PUY-SM36VKA-TH

เบอร์ 5 21.62 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 78,127 57,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-SM36KAL/PUY-SM36VKA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,127 บาท
57,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 66 นี้
56,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น